ТЪЙ КАКТО ХРЪТКА БЯГА ПО СЛЕДИТЕ…

Хуан Боскан

превод: Стоян Бакърджиев

***
Тъй както хрътка бяга по следите
от кървавите стъпки на елена
и лае подир него разярена,
додето той не падне из горите,

и вие тъй, сеньора, се стремите
към мойта смърт и тъй сте разгневена
в мощта си, че душата ми сразена
изчерпа вече силите си скрити.

В сърцето ми гори дълбока рана,
но вашата омраза не престава -
ранявате го още по-дълбоко.

Не сте от нищо друго овладяна,
освен да го следите дотогава,
додето не го стъпчете жестоко.