ТУК БЕЗ ТЕБ САМА ОСТАНАХ…

Чжан Цзю-лин

превод от руски: Иван Пауновски

***
Тук без теб сама останах,
тъжно идват ден след ден…

Виждам нишки върху стана,
неразплетени от мен.

И в мечти по теб линея
като пълната луна:

всяка нощ струи от нея
все по-слаба светлина.