БЪДИ КАТО БРЕГА

Милан Краус

превод: Пенчо Симов

БЪДИ КАТО БРЕГА

Бъди като брега, задържащ гордо
напора на вълните, буйната вода,
макар да го боли от чести удари,
бъди като брега!

Бъди като брега, когато те зоват
на полет птиците - деца неверни -
във въздуха на лични, дребни скърби,
където ще забравиш, че си земен син.
Бъди като брега!

Бъди като брега - една прегръдка
открита за любов, възпяла радостта.
Земята диша, силата на тоя дъх
надмогва времето и вековете.
Бъди като брега!


ПО СТРУНИТЕ

Широка скала имаш ти, животе,
и струните ти са безчет.
Величие нима ще ти прибави
един арфист, един поет?

Сегашната ти форма са създали
с умели пръсти много векове.
И аз запявам. Но какво се чува?
Тъй детски пръст по струните снове.

Запявам аз за раждащо се време.
Велико време! Тъй щастлив съм аз
край люлката му с трепет да застана
и да настройвам струни, с верен глас

да пея за смелчаците, които
потеглиха с усмихнати лица
на поход, за да стигнат цел велика -
да сгрявам с думи техните сърца.

Навярно малко давам аз, обаче
душата си докрай ще дам така.
За всички хора щастие съзирам,
като докосвам лирата с ръка.