TOMBEAU II

Маргарита Байестер

превод от каталунски: Росица Василева

Чаках те, както нощта на площада чака,
татко мой, малък…
Отдаден на земята, те чувствам сирак
и аз със теб - от дума на дума -
хваната за ръката ти.
Тя ни чака.

—————————–

Tombeau (фр.) - гробница