СЪН

Дениз Левертов

превод: Красин Химирски

Лудо блика възторг
от новата ни среща.
Боричкахме се в смях
върху просторното легло.
И озарението ни
не е игра на ероса,
нито игра случайна.
И всички наслоения -
преградите на времето,
тревоги знайни и незнайни,
неловкост и забрани
падат.
Остава само бликащата радост
на две реки,
прегърнали се в дълбините на морето.