СЛЕПЕШКАТА

Роза Фабрегат

превод от каталунски: Росица Василева

Крачиш.
Напредваш винаги, бягайки.
Очите затворени.
Нагазваш в калта и даваш напред.
Тичаш.
Имаш мисълта.
Имаш сърцето.
Никога слабостта.
Нетърпението.
Напредваш.
Без да гледаш назад.
Все по-напред.
По твоя воля слепешката.