Иржи Волкер

Иржи Волкер (Jiri Wolker; 29.03. 1900, Просниц, Чехия - 3.01. 1924, Просниц) е чешки поет, най-значителният представител на чешката пролетарска поезия. Роден в провинцията, в селско семейство. Учи в юридическия факултет на Пражкия университет, но не завършва. Създава богато и разнообразно творчество. В юношеските му стихове (1916-1920) преобладават патриотичните, пейзажни и интимни мотиви. В периода на Първата световна война вниманието му е привлечено от социалните контрасти на живота. Член на Комунистическата партия на Чехословакия от 1921 г. Майстор на социалната балада. Автор на поетичните книги „Гост вкъщи” (1921) и „Тежък час” (1922). Умира от туберкулоза. „Посмъртни стихотворения” се появяват през 1918-1923 г. Превежда, пише проза, драми, литературно-критически статии, социално-етични приказки. Избрани произведения: „Волкер на трудовите хора” (1946), „Сърце-щит” (1964). Събраните му произведения в 4 т. излизат през 1953-1954 г. За произведенията му е характерна реалистичната конкретност, яснота и същевременно трагична динамика и поетична сила. Голяма роля за създаването на социалистическата естетика в Чехословакия изиграват статиите му „Пролетарското изкуство”, „Защитници на творческата свобода”, „Манифести”, „За бъдещето на литературата”. На български е превеждан от Вътьо Раковски - “Гост в къщи” (1963) и др.


Публикации:


Поезия:

ПОКОРНОСТ/ превод: Вътьо Раковски/ брой 50 април 2013

СМИРЕНИЕ/ превод: Борис Йоцов/ брой 81 февруари 2016

НА ЩАСТЛИВАТА ДЕВОЙКА/ превод: Вътьо Раковски/ брой 104 март 2018


За Иржи Волкер:

ЗА ЙИЖИ ВОЛКЕР/ автор: Александър Балабанов/ брой 50 април 2013