ПРИКАЗКА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Дьорд Шомйо

превод: Нино Николов

ПРИКАЗКА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

О, само веднъж
да можех да зная това, което знам;
да можех да бъда това, което съм!

ПРИКАЗКА ЗА ХОРАТА

Не знаете най-важното за мен.
…………………
…………………
И аз не знам най-важното за вас.

ПРИКАЗКА ЗА ДВЕ ПЪРВИЧНИ ЧУВСТВА

И няма нищо по-нещастно
от кучето, което е изхвърлено
навънка да нощува.

И няма по-щастливо
от кучето, което е допуснато
отново вкъщи.

ПРИКАЗКА СРЕЩУ ПРИКАЗКИТЕ

А

Не каквото ни се случва,

а каквото сме,
дори и да се случи.

Б

Каквото сме,
дори и да се случи,

но не и случилото се.

АБ

Не случилото се,
и не каквото сме,

а туй, което пак ще бъдем,
каквото да се случи.