НЕБЕ

Зия Осман Саба

превод: Гюлчин Чешмеджиева и Григор Ленков

Искам да гледам - сега и след дни, след години - небето,
тук и навсякъде, легнал по гръб на земята,
от върхове, долове, и нататък, нататък,
искам да гледам - сега и след дни, след години -
небето.