КАК СЕ ХОРА УБИВАТ

Николай Тряпкин

превод: Красимир Георгиев

КАК СЕ ХОРА УБИВАТ

Как се хора убиват?
Как се хора убиват?
Не видях, не усетих как се хора убиват,
нямам набези в банди, не взеха ме в битка
и палач сред тъмница не ме е разпитвал,
от орле пред смъртта си не потърсих надежда
и с очи на дете аз земята оглеждам.
Нежно шепнат тревите, клас пшеничен ме спира,
сякаш мойте другари сами си умират.

Сякаш някъде някога някой към ближен
зарад мен осквернено тази грижа обгрижва
и желязната воля в боеца остава,
сам гръдта си открива, автомат призовава,
или влажна канавка на смърт е свидетел…
Но нима туй се случва на нашта планета…

Чучулига в ливадите трели нарежда
и с очи на дете пак земята оглеждам…
О, страна на предците! Земя скъпа, здрава!
Що е туй? За какво ми е милост такава?
И защо ли да търся тук отговор светъл -
на суровата наша жестока планета!
Нежно шепнат тревите, клас пшеничен ме спира,
сякаш мойте другари сами си умират.
Под ленивия глъч на пчели се унасям,
пея своите песни, на пищялка пригласям.
И цветята ми кимат съчувствено, с ласка…
Що е туй -
съществува ли истинско щастие?

1965 г.

—————————–

НЕ СЪМ БИЛ ЗАПЛЕНЕН ОТ СЛАВА

Не съм бил запленен от слава,
не търсех в лаври да съм пръв.
Бях селянин и си оставам -
до края си ще съм такъв.

И ето, пак стиха си вричам
пред внуци и пред синове:
обичайте земята, всички
пазете я от врагове.

Не с птича мисъл - с орлов поглед
в земята си гранит бъди.
На всичко тук тя дава облик,
съдбите ни ще утвърди:

и нашта същност, нашта слава,
ухание на цвят и плод -
ще пази руската държава
вовек за руския народ.

И затова земята трябва
да мерим с мярка по-добра:
тя не е само хляб и стадо,
тя майка ни е и сестра.

И затова в полето светло
ботушите си, брат, свали;
когато газиш я небрежно
с лъжи, земята я боли.

И затова, че я обичам,
на глас висок редя куплет:
- Земята не граби - изричам, -
не ставай сто пъти проклет!

Не само радост е и ситост,
тя в клетка дните ни краси
и словото ни знаменито
в свободна вис ще възвиси.

И нашта същност, нашта слава,
към бъдното градили брод,
ще пазят руската държава
вовек за руския народ.

1969

—————————–

СУЕТЛИВО ПРОСКЪРЦВАТ ВЪРБИ

Суетливо проскърцват върби,
страховита виелица хвърка.
На кокоши крака ли върви
твойта малка вдовишка къщурка?

Нито вход, нито двор, нито град.
Скреж завеса в прозореца свежда.
Ред висулки под покрив стърчат -
сякаш в дявол рогца са над вежди.

Шаяк груб е вратата обвил,
в тъмна доба виелица шляпа…
Ти ли скачаш сред мрака унил
на летяща гримирана тапа?

Само врани - крещят в прах и страх,
да ме, вещице, стреснеш, не можеш.
Върху печката цяла нощ бях
с теб под шуба от порови кожи.

Нека бурята плаче от яд
като сова, гори да събаря,
в нас такива дървета горят,
че луксозни гнезда ще изгарят.

Само нощ, снежна буря, щурец,
вълча свада наблизо, но воя
заглушава вратата с резец,
грей над мене сияние твое.

Цяла нощ в смахнат унес лети
буреносна възглавница наша,
недопита отвара стои
във вълшебната вещерска чаша.

1970

—————————–

ЗЕМЯ, ВОДА И ВЪЗДУХ, ОГЪН

Земя, вода и въздух, огън! В стон
и днеска, и вовек свещени тук сте…
Лети, мой Кон!
Лети, мой вечен Кон,
над морски и вселенски свят препускай!

Камшик да не докосва в теб сумрак.
И шпори рани в теб да не подклаждат.
Жадувам да живея. Да умра,
да тлея -
и отново да се раждам.

1971 г.

—————————–

РУСИЯ

                 „С една необяснима мисъл
                  оглеждам кроткия ти лик.”
                                           А. Блок

В колко сънища бях! Колко шум край звездите!
Колко зими и пролети пак!
А сред мен непонятната мисъл е скрита
и видения в нощния мрак.

Пак свещта над безсънните страници тлее
в мойта скромна колибка… Но виж:
и с ливадни светкавици в мене ти зрееш,
и с цветчето на двора цъфтиш.

Към върбите далечни отново аз скитам,
към дъгите на полския брод,
като жерав самотен отново ще викам
над простора ти ширен и горд.

Ще крещя - ала отговор няма да лумне
и ще клюмна печално крила.
И ще чуя в нощта под завесата лунна,
че в гората е брадва била.

Ще те чувствам. И няма обиден да страдам.
С подвиг личен подкрепям те, Рус.
Нека с тази върба в мойта есенна старост
да тъгувам в ливадната пуст.

Тежестта на високата ръж ще ме тръпне,
като сврака ще скоча в поток.
Ти - единствен светлик в мойта дълга безпътност
и единствен мой пристан жесток.

Ще се върна към свойта самотна обител
по незнайна пътечка с добро…
Мойта мисъл - среднощната птица - прелита
и отронва над тебе перо.

1973


КАК ЛЮДЕЙ УБИВАЮТ

Как людей убивают?
Как людей убивают?
Никогда я не видел, как людей убивают,
Не крутился я в бандах, и на войны не брали,
И в застенки меня палачи не бросали,
И пред смертью не звал я молодого Орлёнка,
И на землю гляжу я глазами ребёнка.
Только травы мне шепчут да колосья кивают,
Точно сами собой все друзья умирают.

А ведь где-то, когда-то, и с кем-то, и кто-то
За меня выполняет эту злую заботу,
И с железною властью бойца и солдата
Сам он грудь открывает под прицел автомата
Или душит кого-то в промозглом кювете…
Это всё ведь бывает у нас на планете…

А в полях мне всё слышится звон жаворонка,
И гляжу я на землю глазами ребёнка…
О, страна моих предков! Земля дорогая!
Это что же? За что же мне милость такая?
И в каком же стоять пред тобой мне ответе -
На такой вот сырой и жестокой планете?
Только травы мне шепчут да колосья кивают,
Точно сами собой все друзья умирают.
И хожу я под говор ленивого шмеля,
И пою свои песни вот на этой свирели.
И цветы отвечают кивками участья…
Это что же -
И есть настоящее счастье?

1965 г.

—————————–

Я НЕ БЫЛ СЛАВОЙ ЗАТУМАНЕН…

Я не был славой затуманен
И не искал себе венца.
Я был всегда и есть крестьянин -
И не исправлюсь до конца.

И вот опять свой стих подъемлю
Пред ликом внуков и сынов:
Любите землю, знайте землю,
Храните землю до основ.

Не будьте легче мысли птичьей -
Врастайте в землю, как в гранит.
Она всему даёт обличье
И всё навеки утвердит:

И нашу суть, и нашу славу,
И запах лучшего плода, -
И нашу русскую державу
Оставит русской навсегда.

И потому-то землю надо
Особой меркой измерять:
Она не только хлеб и стадо,
Она ещё - сестра и мать.

И потому-то в поле вешнем
Сними-ка, братец, сапоги,
И постарайся быть безгрешным,
И никогда земле не лги.

И я не с тем ли, не затем ли
Даю стихам высокий лад
И вот кричу: не грабьте землю,
Не будьте прокляты стократ!

Она не только хмель и сыта,
Она еще - сундук и клеть,
И нашей речи знаменитой
При ней вовек не оскудеть.

И нашу суть, и нашу славу
Она не спустит без следа
И нашу русскую державу
Оставит русской навсегда.

1969 г.

—————————–

СУМАТОШНЫЕ СКРИПЫ РАКИТ

Суматошные скрипы ракит,
Снеговая метель-хлопотушка.
Не на курьих ли ножках стоит
У тебя твоя вдовья избушка?

Ни двора, ни крыльца, ни сеней.
Только снег, что бельмо, на окошке.
Да на крыше концы от жердей -
Как у ведьмы надбровные рожки.

Да сермягой обитая дверь,
Да за вьюгой - ни зги в переулке…
Уж не ты ли тут скачешь теперь
На какой-то подмазанной втулке?

Только ворон - кричи не кричи,
Да и ты не страшна мне, колдунья.
И всю ночь мы с тобой на печи
Да под шубкой твоей да под куньей.

Пусть рыдает метель, как сова,
Пусть грохочут в лесах буреломы,
В нас такие пылают дрова,
Что сгорят все другие хоромы.

Только ночь, да крутель, да сверчок,
Только волчья грызня за избою,
Да заглохшая дверь - на крючок,
Да сиянье твоё надо мною.

И всю ночь, как шальная, летит
Грозовая под нами подушка,
И с питьём недопитым стоит
За трубою волшебная кружка.

1970 г.

—————————–

ЗЕМЛЯ, ВОДА, И ВОЗДУХ, И ОГОНЬ

Земля, Вода, и Воздух, и Огонь!
Святитесь все - и ныне и вовеки…
Лети, мой Конь!
Лети, мой вечный Конь,
Через моря вселенские и реки!

Боков твоих да не коснётся плеть.
И гвозди шпор в тебя да не вонзятся.
Я жить хочу. И жажду умереть.
Чтоб снова тлеть -
И заново рождаться.

1971 г.

—————————–

РУСЬ

                      С одною думой непостижной
                      Смотрю на твой спокойный лик.
                                                    А. Блок

Сколько прожитых снов! Сколько звёздного шума!
Сколько вёсен и зим на плечах!
А со мною всё та ж непостижная дума
И всё те же виденья в ночах.

И всё так же свеча над бессонной страницей
Догорает в моей конуре…
И цветёшь ты во мне луговою зарницей
И цветком, что весной на дворе.

И опять ухожу я к ракитам далёким
И к далёким мостам полевым,
Чтобы вновь прокричать журавлём одиноким
Над великим простором твоим.

Прокурлычу - и вновь не услышу ответа,
И поникну печальным крылом.
Только снова под пологом лунного света
Застучишь ты в лесу топором.

Узнаю тебя, Русь. И не буду в обиде.
И свой подвиг свершу, как смогу.
И пускай той ракитой в осенней хламиде
Загрущу я в пустынном лугу.

И склонюсь под железом высокою рожью,
И сорокой скакну у ручья.
Ты - единый мой свет на моём раздорожье.
И единая пристань моя.

И вернусь я к своей одинокой светлице
Никому не известной тропой…
И летит моя дума - полночная птица
И роняет перо над тобой.

1973 г.