ПЕСЕН

Жан Ришпен

превод: Кирил Христов

Девет годин цели младост губи
             лудо-младо
девет години цели младост губи
и без ум и разум либе люби.

„Тичай и донес ми - тя го учи, -
            лудо-младо,
тичай и донес ми - тя го учи -
майчино сърце на мойто куче.”

Тича и убива майка драга
           лудо-младо,
тича и убива майка драга
и назад със сърце й бяга.

Ала спънува се тичешката
          лудо-младо,
ала спънува се тичешката
и сърце му литва от ръката.

И като се на земя събори
          лудо-младо,
и като се на земя събори,
майчино сърце му проговори.

И попита жалостно сърцето
          лудо-младо,
и попита жалостно сърцето:
- Зле ли се удари, чедо клето?