НАВЯРНО В СЪНИЩАТА…

Антонио Мачадо

превод от испански: Росица Василева

***

Навярно в сънищата ръката
на сеяча звезден
засвири музиката изтървана
на безкрайната лира като нота
и вълната покорна дохожда в устните ни
със слова няколко истински.