ЖИВОТ

Дамасо Алонсо

превод от испански: Росица Василева

В ръцете си взех
бучица пръст.
Виеше вятърът пръстен.
Пръстта на пръст се обърна.
В ръцете си ме държиш,
пръст съм.
Ветрее вятърът
пръстите ти, от вековете дълги.
И бучката пясък -
зрънце по зрънце, зрънце по зрънце -
бурният вятър отнася я.