КАКВИ СА ТЕЗИ ТВОИ ВОПЛИ?

Николай Зиновиев

превoд от руски: Тихомир Йорданов

***
Какви са тези твои вопли?
Тормозиш се, защо - не знам.
Ей, душо, банята да стоплим
и с теб да се напарим там.

А после пак при дядо Ваня
да свърнем. Той по моя вкус
ще ни посвири на баяна -
да се зарадва тази Рус.

И в родна песен, пак засмяна
ще зърне милите черти
в теб - празнична премяна
облякла, душо моя, ти.


***
Кой там, на улицата, стреля?
На близкия стобор познат
съседката една постеля
налага яко, сякаш с яд.

Би трябвало тя на боклука
да я изхвърли посред нощ.
Но бедността ни куча тука
не дава й такъв разкош.

Размахала тояга, здраво
тя блъска, удря от нощя.
Навярно с нашата държава
оправя свои сметки тя.


***
Във чужбината им тоя
глас е тържество на воя,
че стоим на колене.
А сме ний на колене
за молитва преди боя.