КОГАТО, КАТО ТВОЙТЕ ПЛИТКИ СЕ СПУСКА НОЩ…

Хазби Калоев

превод: Иван Коларов

***

Когато, като твойте плитки,
се спуска нощ, и спи върхът
и росни капки сребролики
по сънните листа сълзят -

тогава, тласкан от копнежа,
умът желае чудеса:
върху прозореца ти, нежно,
да се стека като роса!