О, КОЛЕЛО НА СЛЯПОТО ВЪРТЕНЕ!…

Николай Рачков

превод от руски: Тихомир Йорданов

***

О, колело на сляпото въртене!
Души в потайна тъмнина!
Русия във дълга си неизменен
спасяваше народи, племена.
Подкрепяше ги в дни епични.
Забравили уроците, врага,
крещят предателски цинично,
над нея издевателстват сега.
„Умри, омразна ни Държаво!
На съд иди, върви на съд!”
Но пият млякото й и лукаво,
ехидно в глас един крещят.
Да призоваваш нечий разум
е безполезно, драги, днес.
За зейналата яма празна
под себе си те нямат вест.
Законите на времето се знаят.
Обидите - тях Бог да ги прости!
И на това ще дойде краят.
А после?…
Ще видим после де си ти.