КРЪСТ НА СКАЛАТА

Михаил Лермонтов

превод: Младен Исаев

КРЪСТ НА СКАЛАТА

В кавказкия проход аз зная скала,
где само орелът размахва крила;
над нея кръст дървен огънат стърчи,
под бури и дъжд той изгнива, мълчи.

Години изминаха тук без следа,
откакто се той отдалече видя;
и сякаш протегнал ръцете си бе
да хване мъглите в туй вечно небе.

Да можех да стигна в долината сам,
как бих се и молил, и плакал аз там…
Бих хвърлил веригите земни без жал,
на бурята брат бих се сам назовал!

1830 или 1831

—————————–

***

Това е краят! Няма бряг
за сетна среща и разлъка!
Сега - прощаване и мъка.
Защо да ги избягвам пак!
Да знаех само - възхитен
от ангелския взор прекрасен, -
че за раздяла час ужасен
настъпва вее в тоя ден!…
Това е краят! И с гласа й
не ще живея никой път.
Усамотен в безлюден кът,
над спомена си… ще ридая!

1830

—————————–

ЧЕРНИ ОЧИ

Рой звезди в тъми вечерни;
а защо са само две у вас,
две очи тъй южно черни!
Срещнахме се с вас в нещастен час!

Рой звезди добри и верни
все за рай говорят в тоя свят;
вий, очи, примамно черни,
ми дарихте своя рай и ад.

Две очи тъй южно черни,
за любов присъда зърнах в вас;
звезди дневни и вечерни
станахте за мен от оня час!

1830

—————————–

ВЪЛНИ И ХОРА

Люшкат се вечно вълна след вълната
       с плясък и плавен глух звук;
хора минават в тълпа по земята
       също един подир друг.
С техните болки болеят вълните,
       по са им скъпи от лек;
хората искат души, а душите
       и от вълните са повече в лед!

1830 или 1831

—————————–

РОМАНС ЗА И.

Когато отнеса в чужбина,
там, дето южна вис блести,
скръбта от моята родина
ведно с измамните мечти
и хората със злост открита
осъдят моята съдба,
ти ще ми бъдеш ли защита
пред равнодушната тълпа?
Бъди! Спомни си нашта младост,
от злобна реч ме пощади,
кълни се, че оная радост
е жива в моите гърди,
та аз да кажа във изгнание:
сърце там има, що цени
дълбоко моите страдания,
светът не ще ги опетни!

1831

—————————–

ЗВУЦИ

Звуци! Неподвижен ви долавям
с трепет сладостта;
вечност, небеса, земя забравям,
себе си, света.
Боже! Звуците улавям жаден
в своите гърди,
както пие пътник безотраден
живите води!
И отново раждат те в душата
веселите дни,
съживяват всичко на земята,
дето ме плени.
Звуците са в образ засияли,
образ мил за мен;
слушам плач сподавен на раздяла
и горя смирен.
И опивам се аз пак с отрова
в спомен отдалеч,
в свойте мисли вярвам аз отново
на човешка реч.

1830 или 1831

—————————–

СЛАВА

Защо ли търся слава аз?
Не носи славата блаженство,
ала душата иска в страст
да стигне пълно съвършенство.
Прозряла в бъдещия мрак,
безсилна страда отмаляла
и настоящето тя пак
не вижда, както би желала.
Не бих се плашил от съда,
да бях уверен на земята,
че няма подир мен труда
ми да обидят с клеветата;
че ще повярват и скъпят
на мъки повестта злочеста,
не ще посмеят да сравнят
с земята звуците небесни.
Но аз не ще достигна сам
това, което ме тревожи;
да бъде вечно жива, знам,
в живота славата не може.
о, нека тъжния поет
да хвали бъдното потомство!
Де слава в къс похвален ред?
Светът е пълен с вероломство.
Друг ще накара с песента
поета днешен да забравят,
поета, минал през света
така самотен и безславен.

1830 или 1831

—————————–

***

Безумец съм! Да, вий сте права!
Безсмъртието буди смях.
Защо посмях да търся слава,
щом вий сте сити в кал и прах?
Как можех туй предубеждение
с ум волен да разтърся сам
и тайните си угризения
да взема за лиричен плам?
Не, не приличам на п о е т а!
Самоизмама всичко бе;
чужд нека бъда под небето
и чужд на вечното небе!
Печални са ми, знам, словата
и непонятни за света.
Аз ги изтръгвам от душата,
за да изтръгна с тях скръбта!
Дали душите ще владея
и цял живот ли все така?
Над вас да бъда ще успея,
но сам над себе си - кога?
Как да забравя самовластно
погиналата си любов,
рова, в което вярвах страстно
и днес не вярвам в порив нов?

1832


КРЕСТ НА СКАЛЕ

В теснине Кавказа я знаю скалу,
Туда долететь лишь степному орлу,
Но крест деревянный чернеет над ней,
Гниет он и гнется от бурь и дождей.

И много уж лет протекло без следов
С тех пор, как он виден с далеких холмов.
И каждая кверху подъята рука,
Как будто он хочет схватить облака.

О если б взойти удалось мне туда,
Как я бы молился и плакал тогда;
И после я сбросил бы цепь бытия
И с бурею братом назвался бы я!

1830 или 1831

—————————–

***

Свершилось! полно ожидать
Последней встречи и прощанья!
Разлуки час и час страданья
Придут - зачем их отклонять!
Ах, я не знал, когда глядел
На чудные глаза прекрасной,
Что час прощанья, час ужасный,
Ко мне внезапно подлетел.
Свершилось! голосомбесценным
Мне больше сердца не питать,
Запрусь в углу уединенном
И буду плакать… вспоминать!

1830

—————————–

ЧЕРНЫЕ ОЧИ

Много звезд у летней ночи:
Отчего же только две у вас,
Очи юга! черны очи!
Нашей встречи был недобрый час.

Кто ни спросит, звезды ночи
Лишь о райском счастьи говорят;
В ваших звездах, черны очи,
Я нашел для сердца рай и ад.

Очи юга, черны очи,
В вас любви прочел я приговор,
Звезды дня и звезды ночи
Для меня вы стали с этих пор!

1830

—————————–

ВОЛНЫ И ЛЮДИ

Волны катятся одна за другою
С плеском и шумом глухим;
Люди проходят ничтожной толпою
Также один за другим.
Волнам их неволя и холод дороже
Знойных полудня лучей;
Люди хотят иметь души… и что же? -
Души в них волн холодней! -

1830 или 1831

—————————–

РОМАНС К И…

Когда я унесу в чужбину
Под небо южной стороны
Мою жестокую кручину,
Мои обманчивые сны
И люди с злобой ядовитой
Осудят жизнь мою порой, -
Ты будешь ли моей защитой
Перед бесчувственной толпой?

О, будь!.. о! вспомни нашу младость,
Злословья жертву пощади,
Клянися в том! чтоб вовсе радость
Не умерла в моей груди,
Чтоб я сказал в земле изгнанья:
Есть сердце, лучших дней залог,
Где почтены мои страданья,
Где мир их очернить не мог.

1831

—————————–

ЗВУКИ

Что за звуки! неподвижен внемлю
Сладким звукам я;
Забываю вечность, небо, землю,
Самого себя.
Всемогущий! что за звуки! жадно
Сердце ловит их,
Как в пустыне путник безотрадной
Каплю вод живых!
И в душе опять они рождают
Сны веселых лет
И в одежду жизни одевают
Все, чего уж нет.
Принимают образ эти звуки,
Образ милый мне;
Мнится, слышу тихий плач разлуки,
И душа в огне.
И опять безумно упиваюсь
Ядом прежних дней
И опять я в мыслях полагаюсь
На слова людей.

1830 или 1831

—————————–

СЛАВА

К чему ищу так славы я?
Известно, в славе нет блаженства,
Но хочет все душа моя
Во всем дойти до совершенства.
Пронзая будущего мрак,
Она бессильная страдает
И в настоящем все не так,
Как бы хотелось ей, встречает.
Я не страшился бы суда,
Когда б уверен был веками,
Что вдохновенного труда
Мир не обидит клеветами;
Что станут верить и внимать
Повествованью горькой муки
И не осмелятся равнять
С земным небес живые звуки.
Но не достигну я ни в чем
Того, что так меня тревожит:
Все кратко на шару земном,
И вечно слава жить не может.
Пускай поэта грустный прах
Хвалою освятит потомство,
Где ж слава в кратких похвалах?
Людей известно вероломство.
Другой заставит позабыть
Своею песнию высокой
Певца, который кончил жить,
Который жил так одинокой.

1830 или 1831

—————————–

***

Безумец я! вы правы, правы!
Смешно бессмертье на земли.
Как смел желать я громкой славы,
Когда вы счастливы в пыли?
Как мог я цепь предубеждений
Умом свободным потрясать,
И пламень тайных угрызений
За жар поэзии принять?
Нет, не похож я на поэта!
Я обманулся, вижу сам;
Пускай, как он, я чужд для света,
Но чужд зато и небесам!
Мои слова печальны: знаю;
Но смысла их вам не понять.
Я их от сердца отрываю,
Чтоб муки с ними оторвать!
Нет… мне ли властвовать умами,
Всю жизнь на то употребя?
Пускай возвышусь я над вами,
Но удалюсь ли от себя?
И позабуду ль самовластно
Мою погибшую любовь,
Всё то, чему я верил страстно,
Чему не смею верить вновь?

1832