ПОБЕДИТЕЛЯТ

Нежа Маурер

превод: Марко Марков

ПОБЕДИТЕЛЯТ

Кой кого:
чайките - рибата,
звярът - човека?…
Всеки иска да побеждава.
Кой тогава ще оцелее?
Двама, трима
или само един?…

Черна наша Вселено,
какво, какво ще правиш,
ако остане в света
единствено победителят?


РАЗГОВОР СЪС СЕБЕ СИ

- Какво искаше?
- Всичко и повече.
- А сега?
- Имам всичко.
- Но какво търсиш още?
- Себе си.


***

Когато си тръгваш,
остави разтворен прозореца,
не заключвай вратата,
не ми протягай ръце.
Само за едно те моля:
по-близо до нощта бъди,
за да не ми е самотно.
Тъгата броди нощем:,
където намери отворена врата
и открито сърце -
там, там нощува.


***

Някой е идвал тук
и е оставил в пясъка пред дома ми
следи.
Не зная защо е идвал,
не зная защо си е тръгнал.
Нищо не е донесъл,
нищо не е отнесъл -
просто е бил.
Непрекъснато мисля за него
и внимателно стъпвам
в тези следи
върху пустинния пясък.