МИЛИ ТАТКО И МАМО!…

Карлос Херман Бели

превод от руски: Георги Ангелов

***
Мили татко и мамо!
Колко се старахте -
въпреки ниската заплата в Перу, -
аз и братята ми Почо и Марио
да сме живи
и да бъдем като всички хора.
Но всичките ми молби са за едно:
«Ела по-скоро, смърт,
за да изгубя завинаги човешкия си вид
и друг накрая да си избера -
може да ми се прище скала да стана,
дърво
или пък бухал».