ИСТИНАТА И ЛЪЖАТА ЗА ПАКТА МОЛОТОВ-РИБЕНТРОП

Влад Ривлин

превод: Литературен свят

Пактът Молотов-Рибентроп отдавна е станал главен аргумент за онези, които се опитват да обвинят СССР в разпалването на Втората световна война и по такъв начин да очернят Русия.

В действителност ратифицираният от съветското ръководство Пакт бил първата голяма дипломатическа победа над нацизма.

До сключването на Пакта през август 1939 г., експанзията на Третия Райх била неограничена от никого.

Западът подарил на Хитлер Рурска област, Австрия, Чехословакия.

И ето, че най-сетне за първи път от идването на Хитлер на власт експанзията му била спряна.

Съветското ръководство ясно посочило на Хитлер границите, които той не трябвало да престъпва.

За първи път Хитлер, дотогава диктуващ условията си на целия свят, бил принуден да приеме абсолютно всички искания на съветското ръководство.

Трябва също така да се отбележи, че в онзи момент сключването на Пакта с Третия Райх било единствената реална възможност и единствено правилното решение за съветското ръководство.

За да спре нацистите със сила, съветското ръководство нямало съответните пълномощия от международната общност.

Опитите на СССР да създаде система от колективна сигурност и така да спре експанзията на Хитлер до 1939 г., се натъкнали на откровено издевателското отношение от страна на Запада. Британия и Франция се съгласили на преговори със СССР за колективна сигурност, но техните представители дошли на преговорите без каквито и да е пълномощия.

Правителството на Полша, както и правителството на Чехословакия блокирали всички опити на съветското ръководство да създаде отбранителен блок в Източна Европа против германската агресия.

Нещо повече, Полша заедно с Унгария взела активно участие в разделянето на Чехословакия през 1938 г., т. е. фактически се проявила като съучастник на нацистката агресия.

В същото време опитът на съветското ръководство да спре хитлеристката агресия със сила лесно би могло да доведе до обединение на страните от Запада - Британия и Франция от една страна и нацистка Германия и нейните сателити, и напълно вероятно - самата Полша, срещу СССР.

Вземайки под внимание враждебността към СССР от страна на западните държави и това как те последователно тласкали Хитлер към война срещу Съветския Съюз, подарявайки му Рурска област, Чехословакия и Австрия, много голяма била и вероятността от сключването на аналогичен пакт, но вече между Германия от една страна, и Британия и Франция от друга, срещу СССР.

(Вероятността от сключването на такъв договор между Хитлер и страните от Запада била повече от вероятна, ако се има предвид фактът, че нацистите били много по-симпатични на западните демокрации, отколкото комунистите).

Следователно, Сталин и съветското ръководство имали много малък избор: или безучастно да наблюдават хитлеристката експанзия на Изток, или да се опитат да спрат тази експанзия по дипломатически път.

Сталин и съветското ръководство избрали и блестящо осъществили втория вариант.

И още един важен момент: Ако Сталин беше останал безучастен към немската експнзия на Изток в 1939 г., и в 1941-та, Съветският Съюз щеше да бъде принуден да започне отбраната на границите си на Днепър!

Разбира се, при такова развитие на събитията, мечтите на Хитлер за световно господство щяха да бъдат много по-близо до осъществяването си.

И още - за жертвите на Пакта.

Авторите на вилнюската резолюция, сравняващи СССР с нацистка Германия, обявиха за жертви на Пакта прибалтийските народи и напълно забравиха, че именно в резултат на Пакта Молотов-Рибентроп, Литва например, получи под своя суверенитет Вилнюс и най-голямото пристанище на страната Мемел.

Не по-малко са пострадали изглежда и онези, които днес поддържат резолюцията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за Украйна.

Изглежда, че съединението на украинските земи в резултат на Пакта, за който украинските националисти не са могли дори да мечтаят и в най-смелите си мечти, се възприема от тях като голяма трагедия за украинския народ.

Обобщавайки всичко казано дотук, искам да подчертая следното: от страна на СССР Пактът, сключен с нацистка Германия бил отбранителна акция, в резултат на която нацистката агресия била спряна за първи път.