ЕСЕНИН

Сергей Смирнов

превод: Литературен свят

Струва ми се, че в руската съветска поезия Есенин е звезда от първа величина…

Ако бях скулптор, щях да изобразя Сергей Есенин не просто като красив руски човек, а като човек, носещ в протегната си длан собственото си сърце, и това би било израз на доверие към хората, вяра в бъдещето, когато по право ще заеме почетното си място пронизителната, напевна, нежна, образна и вечно млада муза на този рядък руски майстор на словото…

Ако се вземат всички съвременни поети, Есенин пак щеше да остане за мен най-първият, дори по количеството стихове, които са ми скъпи…

Яснота, искреност, пределна простота, никъде непреминаваща в простоватост, образност, вътрешен, лишен от афишираност патриотизъм - това са свойствата, които наследява от Есенин руската съветска поезия.