КЪМ НАШИЯ ГОСТ

Олес Юренко

превод от украински: Нико Стоянов

              Не се страхувай да влезеш в къща,
              в която пеят песен.
                                        Народът

Във всяка къщурка дочуеш ли песен,
ти влизай, познат - непознат.
Стопанинът ще те посрещне тук весел,
прегръщайки те като брат.

И срещнал любов, уважение, почит -
сърце ще отвориш докрай.
И както отвън, във сърцето ще почне
да блика и звънкият май…

А в песните зреят поля разлюляни,
издигат се ред планини
на моята родна и мила Украйна
щастливите пролетни дни.

Във всяка къщурка дочуеш ли песен,
ти влизай, познат - непознат.
Стопанинът ще те посрещне тук весел,
прегръщайки те като брат…