МЪРЗЕЛИВИЯТ МЕЧО

Петру Кераре

превод: Марко Марков

- Мед обичаш ли?
- О-хо! -
остри мечето ухо.
- Забелязах кошер вчера.
- А къде да го намеря?
- Прекосяваш ти гората
и ливадата с цветята,
през речицата прецапваш,
виждаш кошера -
                           и хапваш.
- Слушай, страшно е далече
и да ям не искам вече.
Аз обичам горски мед,
но сега да спя е ред.