ОТКАКТО Я ПОЗНАВАМ

Иван Минати

превод: Иван Коларов

Откакто я познавам,
дните ми имат сини очи,
а водата - цвят на нейната пола.
Откакто я познавам,
вятърът шуми с нейния глас,
нейни думи нашепват цветята.

Тъй много обичам тия облаци летни:
по нейните стъпки вървят,
когато пристига през тревата вечерта.

Тъй много обичам тия върби край водата,
замислени в тиха
и нежна раздумка за нея.
Никой не знае какво си шептят.
Само аз.
И се усмихвам тайно.

Откакто я познавам,
приличам на августовска нощ:
спокоен, изпълнен със звезди и безкрайност.