ДАРИ Я, БОЖЕ…

Николай Рачков

превод: Георги Ангелов

***

Дари я, Боже! - с мъка сричам.
Аз обичам я, обичам
със снеговете, с дъждовете,
с вождовете й проклети,
със ръжта в полето,
с къщата тиха,
с гръма над аеродрума,
с крайречната й огнена горица,
в църквата - със топлата свещица,
пиеща,
горестна,
разорена,
но въпреки това -
непокорeна!

—————————–

***

Дай ей, Господи! - молю.
Я люблю её, люблю
Со снегами и дождями,
С окаянными вождями,
С рожью в поле,
с тихим домом,
С громом над аэродромом,
С рощей огненной над речкой,
С тёплой, в Божьем храме, свечкой,
Пьющей,
слёзной,
разорённой,
Всё равно -
непокорённой!