Петър Тонков

Петър Бонев Тонков, български литературен критик, литературовед и редактор, е роден в Перущица на 06.06. 1941 г. Завършва гимназия в Пловдив (1959) и българска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1966). Работи в Металургичния комбинат “Кремиковци” (1967).  Редактор във в. “Тракия” (Стара Загора, 1969-1972), в Радио Стара Загора (1972-1973), в литературния алманах “Хоризонт” (Стара Загора, 1973), завежда редакция “Култура” в Радио Стара Загора. За пръв път печата през 1966 г. във в. “Народна култура” и “Септемврийче”. Автор на книгите “Литература и живот” (1973), „Иван Мирчев. Литературно-критически очерк” (1977, 1985), „Литературни светове и проблеми” (1981)  и др. Членувал в редколегията на в. „Литературен глас”. Сътрудничи на редица периодични издания. Член на СБП. Умира на 19.10.1992 г.


Публикации:


Критика:

СГЪСТЕН ВЪТРЕШЕН ДРАМАТИЗЪМ/ брой 44 октомври 2012

ТОЧНО И СИЛНО ЗАГЛАВИЕ - „КЪРВАВ ПЕЛИН”/ брой 133 декември 2020

ПОЕЗИЯ, СЪДБОВНО СВЪРЗАНА С ТРАКИЯ/ брой 133 декември 2020

ЯРКА ПОЕЗИЯ НА РЕАЛНИЯ ЖИВОТ/ брой 133 декември 2020