МОЯТ НАРОД

Тоне Кутнер

превод: Марко Марков

МОЯТ НАРОД

Моят народ е малък,
як е моят народ.
Моят народ е свикнал отдавна
до изнемога
на господарите си да служи,
на господарите си да служи….

Това е проклетото богатство
на моя народ.


В ПЛАНИНСКИТЕ ВИСИНИ

Във висините на планините
растат
нашите лози,
във висините на планините
живеят
нашите хора.

Гледат
парещото слънце
в лицето,
носят
тежка земя
в сърцата си.

От този
тих и труден,
горчив и твърд живот
златно
вино
ще се роди.