ЛУТАНЕ

Драгутин Тадиянович

превод: Бленика

ЛУТАНЕ

Самотен се лутам по тъмните улици.
На всеки ъгъл лампа сияй.
Стотина ъгли - стотина лампи.
Но тебе те никъде няма… Теб те няма.


СЪНУВАМ КАК ДО ТЕБ ВЪРВЯ…

…ала кога отдалеч те съгледам,
бързо на срещната страна минавам -
да ме не видиш
сред минувачите.

От тебе се крия
зад ъглите улични,
зад стеблата широки.
А нощем сънувам как до теб вървя.


МОИТЕ ПЕСНИ

Мнозина преди мен са писали песни.
Нима е нужно да пиша и аз?
Не би ли било по-добре
да гледам как цъфтят черешите
и облаците плуват?

Нима не са твоите уста
по-сладки
от моите песни?

Не са ли твоите погледи
по-хубави
от моите песни?