СЛУЧКА

Платон Воронко

превод: Марко Марков

Днес телето срещна ежа
нейде сред тревата свежа.
И нали си е невежа,
близна - ох! - телето ежа.
И убоде си езика,
а пък ежа тъй му вика:
- От беди такива бягай,
всичко ти в уста не слагай!