ОЧАРОВАНИЕТО НА СТАРИННИТЕ ПРЕДАНИЯ

Михаил Бриедис

превод от руски: Стефка Тотева

Тази книга представлява прозаична преработка на руски език на знаменитото произведение на Андрей Пумпурс - епичната му поема „Лачплесис”. Преди много стотици години латвийският народ е съчинил легендата за могъщия богатир Лачплесис, оглавил борбата на латвийските племена срещу нашествието на немските рицари. Лачплесис, което означава „Разкъсалият мечка”, притежавал вълшебна сила, наследена от майката-мечка, той олицетворявал надеждата на поробения народ за извоюване на желаната свобода.
Известният латвийски поет и просветител Андрей Пумпурс (1841-1902) събрал народните легенди и предания, свързани с Лачплесис и на тяхна основа създал прекрасна епична поема,написана в напевен героичен стих. За първи път книгата била публикувана през 1888 г.”Лачплесис” се превърнал в класика за латвийската литература. Образите на героите от епоса вдъхновявали много писатели и поети на Латвия за създаването на нови произведения.
Авторът потопява читателя в атмосферата на древни предания, където хората могат да срещнат на пътя си богове, магьосници, добри и лоши духове. Главният герой Лачплесис е покровителстван от страшния Перконс - бог-гръмовержец, от добрата Лайма-Майка на Щастието, прекрасна стопанка на вълшебната скала Стабурадзе. Срещу него се изправят тъмните сили на преизподнята, злобни вещици, магьосникът-предател Кангарс и зловещият Черен рицар. Прекрасната вещица Спидала, което означава “Сияеща”, отначало страстно ненавиждаща могъщия Лачплесис, не могла да застане на пътя на предателството на родната земя и се отрича от тъмното си минало. Красавицата Лаймдота, което в превод означава „Даваща Щастие”въплъщава образа на негаснещата любов и е символ на любимата родина Латвия. За приключенията на героите, за яростната борба на светлите и тъмните сили, за човешките страсти е повествованието на народния епос „Лачплесис”. Книгата е пропита с духа на свободата и гордото езичество. Иска ми се да вярвам, че и прозаичният преразказ на забележителната поема може да предаде поне част от това очарование.