СЕЛО В ИСТРИЯ

Алоиз Градник

превод: Елисавета Багряна

На пуст бряг - група къщи тъмносиви -
като че ято птици морни, гладни,
след дълъг път са спрели да починат.

Затуй, че всичко що могла, им дала
таз бедна, суха пръст - тъй както дава
и залъка си майка прегладняла, -
и те сама я вече не оставят.