Алоиз Градник

Алоиз Градник (Alojz Gradnik), словенски поeт и преводач, е роден на 3.08.1882 г. в Медана, тогава в Австро-Унгария, сега в Словения. Завършва право във Виена. От 1907 г. е съдия. Дебютира с книга през 1916 г. През 1920 г. емигрира в Кралство Югославия, след нахлуването на нацистите се връща в Любляна. Затворник в концлагер в Гонарас, Италия. След войната живее в Любляна. Поезията му е дълбоко християнска - поетът е католик. Полиглот. Превежда много писатели от Данте и Петрарка до Чехов и Хименес. Умира на 14.07.1967 г. в Любляна.


Публикации:


Поезия:

СЕЛО В ИСТРИЯ/ превод: Елисавета Багряна/ брой 43 септември 2012