ОТЗИВИ ЗА САМЕД ВУРГУН

превод: Татяна Любенова

Узеир Хаджибеков (азербайджански композитор):

Аз не мога да си представя поезията без музиката. В този смисъл стиховете на Самед Вургун са неповторими.

***
Александър Фадеев (Русия):

Възвишената поезия ва С. Вургун като ярка звезда сияе в съзвездието на най-хубавите произведения на нашите народи. Тя е любима на милиони съветски хора от различни нации. Аз отдавна се намирам под нейното очарование.
…Като най-голямо щастие се счита наличието на приятели, и е много хубаво, че съществува на света Самед Вургун…

***
Михаил Шолохов (Русия):

Дори само външният му облик би могъл да бъде прекрасна тема за художествено произведение. Това беше прекрасен, изключителен човек. Неговата смърт беше тежък удар за нашите писателски сърца.

***
Константин Симонов (Русия):

Самед Вургун е смел народен певец с орлов поглед. Силата, обаянието, необичайността на поетовата личност бяха такива, че познаващите го приживе и днес отчетливо възкресяват в паметта си тази поривиста, жизнелюбива натура.

***
Георгий Леонидзе (Грузия):

Самед Вургун - мед и мляко, хляб и сол на азербайджанската съветска поезия, живо въплъщение на своя народ. Аз прекланям глава пред неговото блестящо, могъщо дарование. Името на С. Вургун е близко и скъпо на всички ни. Неугасващият лъч на неговата поезия ще сияе вечно по пътя на безграничната дружба между азербайджанския и грузинския народ.

***
Гафур Гулям (Узбекистан):

Азербайджан - древната Страна на огньовете е щастлива, че е отгледала такива гениални художници, какъвто е и Самед Вургун.

***
Мухтар Ауезов (Казахстан):

Най-прогресивният художник на Съветския Изток… най-талантливият певец на социализма - на нашия роден Самед изпращам чувствата на дълбока любов и признателност на казахстанските читатели.

***
Бердъ Кербабаев (Туркменистан):

Който веднъж види Самед, никога през живота си няма да забрави нито един негов жест или поглед. Самед имаше някаква горда, орлова осанка. Той не бягаше от споровете, спореше до тогава, докато напълно се изясни истината. Той не обичаше тъмните натури и мъглявите слова.

***
Джалол Икрами (Таджикистан):

Водещите истински поети винаги се отличават с широта на възгледите, интернационализъм, хуманизъм и дълбочина на чувствата. Всичко това ние го виждаме в творчеството на Самед Вургун.

***
Максим Рилски (Украйна):

Самед Вургун винаги е противопоставял високият романтически, патетичен стил на безкрилата описателност на някои литератори и страстно отстояваше този стил … Това беше човек не само с огромен поетически талант, но и с блестящ, дълбок ум и голямо сърце.

***
Борис Олейник (Украйна):

Когато говоря за СамедВургун, аз винаги си го представям жив. Защото истинските поети никога не умират, те само преминават от живота в паметта.

***
Максим Танк (Белорусия):

Той служеше на народа не само със своята поезия, но и с целия жар на сърцето си. Неговата чудесна оригинална лирика, драмите му са безценни. Тези произведения са изиграли голяма роля във формирането стила и езика на азербайджанската поезия, оказали са положително въздействие върху развитието на цялата наша многонационална съветска литература.

***
Петрус Бровка (Белорусия):

… Той беше поет не само на Азербайджан, но и на всички национални републики в нашата страна. Неговите приятели бяха привлечени от мъдрия ум, чувствителното и отзивчиво сърце.

***
Расул Гамзатов (Дагестан):

Азербайджан и Самед Вургун са неотделими един от друг. Това е едно и също понятие, защото Самед олицетворява най-хубавите черти на своя народ - неговата простота, смелост, дълбок ум и могъщ талант.
Поезията на С.Вургун, идваща от горещото му сърце и плод на могъщия му талант, ще живее вечно.

***
Кайсън Кулиев (Кабардино-Балкария):

Нашият брат Самед Вургун… Моят брат Самед… Аз го помня много добре и винаги си го спомням с гордост. Аз го считам за един от най-великите поети, прекрасен човек не само за Азербайджан, а за целия свят. Неговата прекрасна поезия никога няма да увехне. Горещо да обичаме Родината, народа си - ние се научихме от Самед Вургун.

***
Мустай Карим (Башкирия):

Аз съм щастлив, защото съм чувал живия глас на Самед Вургун, видял съм неговите очи и ярката светлина в тях, чувствал съм го, възхищавал съм се и сега се възхищавам на неговата висока поезия. Радвам се за моите деца и внуци, че те имат щастливата съдба да пият от извора на мисълта и страстта на великия поет.

***
Давид Кугултинов (Калмикия):

Самед Вургун беше от онези емоционални поети на Съветския съюз, който разбираше колко необходимо и важно е да достигне нивото на времето не само на азербайджанската литература, но и на литературата на всички народи в СССР. И затова неговият скъп образ, крилата поезия, неговото драгоценно творчество завинаги са се заселили в моето сърце.

***
Емилиан Буков (Молдова):

Самед Вургун беше истински Човек, с главна буква. Той много високо ценеше живота, човека и затова бързо намираше път към сърцата на хората. Понякога е трудно да си представим как такъв обикновен човек обладава огромен талант.
Слава на азербайджанския народ, който подари на света Самед Вургун!

***
Ян Судрабкалн (Литва):

Четейки стиховете на Самед Вургун, ние виждаме него самия, чуваме гласа му, чувстваме жаркото му сърце. Като че ли гледаш в дълбоко езеро, отразяващо в своето прозрачно огледало цялата широта на безкрайното небе. Такова е усещането, когато в гореща лятна вечер излезеш на балкона. Отвсякъде се носи опияняващият аромат от различни цветя и всевъзможни плодове.

***
Андрис Вейян (Латвия):

Когато ние искаме на бреговете на Балтика да послушаме гласа на Каспия, Азербайджан, четем Самед Вургун. Никога няма да забравя как преди 20 години гостувах на тържествата по повод половинвековния юбилей на нашия Самед Вургун. Като сега си спомням: ние вярвахме, че той ще победи своята болест, смъртта. И действително, Самед победи, сега неговата поезия е безсмъртна!

***
Антанас Венцлов (Литва) :

Той винаги беше простичък, доброжелателен и благороден човек, искрен приятел и прекрасен поет. Поезията… той я обичаше с огромна любов. Трудно е да си представим неговия живот без поезия. Това беше огромен талант, добре познат и признат от братските народи.

***
А. Зайончковски (Полша):

Полският народ, както и всички народи в света, много обича азербайджанския поет Самед Вургун.
Дори само за едно негово стихотворение - “Азербайджан” - можем да го назовем народен поет. Защото С. Вургун в него обобщава най-знаменателните качества на своята родина.

***
Илхами Емин (Югославия):

Докато поезията е жива и безсмъртно словото -
във Вургун ще бъдем ние влюбени отново…

***
Дамдинсуренгийн Урианхай (Монголия):

В нашата родина децата се запознават с поезията на Самед Вургун още в училище. Ние го считаме за наш роден поет. Днес аз с вълнение стъпвам на земята, подарила на света Самед Вургун. Посадих тук дърво. Вярвам, че това дърво на поезията и дружбата ще набере сили и ще укрепне.

***
Назъм Хикмет (Турция):

Самед Вургун е гигантска планета на поезията. Слънцето и звездите на тази планета са неугасими. Самед Вургун - великият народен поет - ще живее вечно, докато са живи нашите езици.

***
Луи Арагон (Франция):

Самед Вургун е гордост за съвременната съветска и световна литература … Той беше една от водещите личности в съветската литература. Произлязъл от азербайджанския народ, поет с буйно вдъхновение, изключителна мелодичност, Самед Вургун действително беше последовател и продължител на Низами, Вагиф и други могъщи майстори на словото.