ТУКАЙ

Николай Доризо

превод: Литературен свят

Каквото е Пушкин за руската литература, е Тукай за татарската. Близостта им е много по-дълбока, отколкото може да ни се стори на пръв поглед.

Ние наричаме Пушкин велик национален гений, като подчертаваме, че бидейки най-напред дълбоко руско явление, неговата поезия стана достояние на световната култура, придоби интернационално звучене. Същото напълно отговорно може да се каже и за поезията на Тукай.

Както и руските класици, Тукай за своя народ е много повече от поет. Той се превърна в явление не само за литературата, но и за цялата национална култура, давайки тласък за развитието на всички изкуства - татарската музика, живопис, театър. Цялото му творчество е изпълнено с чувство на дълбока любов към своя народ. И затова почти всеки ред излъчва болка, защото да обича за него означавало да говори истината, колкото и горчива да е тя. Тукай умира не от туберкулоза, той изгаря толкова рано от болка за народа си, който така и не доживял да види свободен.

* * *

Тукай се ражда тогава, когато е трябвало да се роди, когато историята е повелила да се роди. Както се раждат само великите поети.