ЩЕ СЕ ПОВТОРИ

Григол Абашидзе

превод: Димитър Василев

Да бягат години. Не ще те теша,
каквито тревоги и грижи да срещаш.
Към нещо стремиш се със цяла душа
и вярваш, и вярваш, и вярваш във нещо.

Ти вярваш, че коренът в зима и в пек
не гине, а с листи избухва нагоре.
И нашата обич - безсмъртна навек,
в стихът и в децата ни ще се повтори.

Без вяра животът ни става суров.
Не може да има по-страшно без нея!
Блаженство таи всяка сляпа любов.
Щастлив е тук, който да вярва умее.

Каквото видял си, получил, познал -
повторно ще дойде, без всяко съмнение.
Щом сън е животът - дали си живял?
И заслужава ли той съжаление?