МЦИРИ

Михаил Лермонтов

превод: Димитър Горсов

                    Вкушая, вкусих мало
                    Меда и се аз умираю.

                    І Книга на Царствата

1.

Там, дето край отвесен рът,
като сестри след дълъг път,
прегърнати и днес шумят
Арагва и Кура, в див кът
стоеше манастир… Твърд зид
по здрач се вижда там, покрит
с ръждив бръшлян; над сринат вход
бдят кули и църковен свод,
но няма днес да доловим
оттам дъх на кандилен дим,
нито ще екне в късен час
монашески молитвен глас.
Там само старец в пустошта,
глух и забравен от света,
забърсва, сам скован от страх,
от плочите надгробни прах,
и надписи чете по тях
за славни дни и за това
как, сам да властва уморен,
цар някакъв с Русия бил
народа си обединил.

——-

И божията благодат
споходи Грузия и тя
с градини пищни разцъфтя,
без страх от върли врагове,
зад низ от братски щикове.

2.

Пътувал руски генерал
към Тифлис и сред път прибрал
момче сиротно, но за жал
на прехода не издържа
хлапакът - бе на шест
години… Но макар злочест,
като сърна бе пъргав, див
и слаб, и гъвкав, и плашлив.
Ала недъгът отпреди,
духът на славни прадеди
събуди в него… И той сам
без жалби страдаше - едвам
с ръка отправеше тих знак
храната му да махнат пак…
Готов за смърт и гробен мрак,
но тъй добър! - един монах
се посближи с хлапака плах.
И оня бързо оздравя,
и в мир при него заживя.
Но чужд за детските игри
бе той и от света се скри.
И бродеше безмълвен, сам,
загледан в планините - там
го водеше прикрит копнеж
при края роден - мил и свеж.
Но после май се примири
и с чуждия език дори,
и за света все непознат,
но кръстен от отеца свят
в цветуща възраст, бе готов
за сан духовен и суров.
Но есенес изчезна той.
Потърсиха го! - лес, покой…
Наоколо - ред планини…
По тях се скитаха три дни.
Напразно!.. Но веднъж, в зори,
безчувствен някой го откри.
И манастирът пак го скри.
Бе блед, като че в тежък дял
на труд и болест, бе живял
отслабнал и измършавял…
При всяко питане мълча
и вече ясно пролича,
че ще угасне в близък ден.
Дойде тогава огорчен
монахът… Сгря го той с молби
и с обич чиста може би.
Това и болният разбра.
И почна… И докрай не спря:

3.

„Ти час за изповед избра.
И прям ще съм! Благодаря!
Добре е тъй, преди смъртта,
да облекча все пак гръдта.
Не сторих зло на брат и враг,
и за света не ще съм драг,
ни интересен може би.
Дано туй не ви оскърби!
За кратко бях на този свят.
Но два живота да дадат,
аз бих ги заменил, без жал,
срещу един, но с бурен дял.
Над мен всесилна бе властта
на мислите! Тя в мен пламтя
и като червей в мойта гръд
през болки си проправи път
и от килията навън
събра мечтите в чуден сън
за онзи край на битки зли,
където в кръв блестят скали
и в горд простор летят орли.
По цели нощи тази страст
откърмях в скръб и сълзи аз.
Сега, в предсмъртния си час,
признавам всичко пред света,
но опрощение не ща!

4.

За теб разказват всеки път,
че ти си ме спасил от смърт.
Защо? Злочест и изтерзан,
сух лист, от бурята отвян,
в килия сумрачна растях
по дух дете, по дял монах.
Но аз баща и майка сам
какво е, и до днес не знам.
Ти, старче, явно си желал
да ме лишиш от този дял,
и тези сладки имена.
Напразно: рано ги узна
душата… Като звук рожден,
изгряха с първия ми ден
другари, дом и роден край…
Те с мен ще са и в гроба май!
В ония дни, без плач и страх,
завинаги се закълнах,
че даже и единствен път,
но ще притисна родна гръд,
на свиден и далечен брат,
макар оттук тъй непознат…
Уви! - угасва в красота
и тази пазена мечта.
И аз ще вляза в своя гроб -
сирак презрян и жалък роб.

5.

Но аз от гроба страх не знам -
страданията стихват там
сред тишина и хладен прах.
А тук така за кратко бях.
И с жал си тръгвам… Знаеш ти
какво са младост и мечти.
И как безспир пламтят в гръдта
омразата и любовта.
Или не помниш днес, уви,
щом слънцето се появи,
сърцето как тупти и как
над кулата, под полъх благ,
потръпва, щом се прислони,
дошел от приказни страни,
млад гълъб, в страх пред буря зла?
Тъй стар, и вече побелял,
на теб сега не ти е жал
за този свят и нямаш днес
желания, но все пак с чест
живя… Аз също бих желал
в света така да съм живял!

6.

Какво видях там? - пожела
да знаеш. - Приказни поля
и хълмове, с венец зелен
от дървеса, навред край мен
извили хоровод крилат
в прегръдка - като брата с брат…
Видях безропотни скали,
които ручей бърз дели.
Разбрах им шепота стаен -
с такава дарба съм дарен…
От векове безкрайни, все
прострели каменни ръце,
една към друга се стремят,
но никога на този свят
те няма да се доближат;
планински снежни висоти,
по-мамещи и от мечти,
видях, когато в ранен час
димят в небесния атлас
с била като олтар от сняг;
видях и облачета как,
далеч от таен нощен кът,
на изток следват дълъг път -
като че прелетни ята
от юг пристигат с пролетта;
видях далеч, като в мечта,
как през мъглите, с пламък бял,
Казказ от сняг е засиял.
И в тежката си самота
в сърцето чувствах лекота,
като че чувах тайнствен глас,
твърдящ, че съм оттам и аз…
Неясно как, но след това,
в мен миналото оживя.

7.

И пак за бащиния дом
си спомних аз - той мълчешком
в аула сенчест е стаен;
там хергелетата весден
препускат и ехти безкрай
сред мил здрач кучешкият лай.
И си припомних вечер как
седят пред бащиния праг
достойни старци, как мълвят
за нещо важно и ехтят
в нощта камите им с тих звън
при пъргав допир… Като в сън
усещах в мен да се тълпят
загадките на чуден свят…
Баща си виждах! Като жив,
в ръката с пушка, мълчалив,
как дързък, горд и защитен
от ризница, пак тръгва той
на дълъг път или на бой…
Видях и младите сестри;
и в люлката, облян в лъчи,
чух песента им да звучи.
В дола се плискаше поток.
Той бе искрист, но недълбок.
Край него тичах босоног
или на пясъка седях
и ластовиците следях
как в полета си, пред дъжда,
докосват бистрата вода…
Домът ни стар си спомних пак,
и край огнището чух как
разказват хората по мрак,
че тук през славни старини,
сред други, по-свободни дни,
когато бил светът богат,
живели всички в благодат.

8.

Какво на воля сторих там? -
ще питаш ти. Живях, и знам:
без тия три щастливи дни,
от жалките ти старини,
животът ми по-пуст би бил.
Отдавна в смут аз бях решил
да видя полските цветя
и да узная: на света
дали за волност или плен
човекът всъщност и роден.
И сред ужасен нощен час,
когато буря зла над вас
ревеше и коварен страх
ви бе сковал, и вие с плах
глас Бога молехте, навън
аз вихрите, като насън,
прегръщах и с ръце ловях
от мълниите златен прах…
Кажи ми: мрачните стени
с какво ще могат замени
приятелството сред тъма
между сърцето и гърма?

9.

Аз тичах в мрака… Где?… Не знам!
Там ни една звезда, с тих плам,
не блесна в моя дълъг път.
Но с ведро щастие дъхът
изпълни жадната ми гръд
сред свежи, росни лесове…
Това бе!.. Много часове
вървях; умора ме надви
и легнах в мокрите треви.
Ослушах се с изопнат слух,
но от потеря шум не чух.
А бурята замря… Пред мен,
далече над леса стъмен,
под полоса от светлини,
видях сив низ от планини.
Лежах изтръпнал, мълчалив.
Чакал проплакваше с писклив
глас на дете; до мен змия
сред камънака пропълзя,
но близостта не породи
страх в пламналите ми гърди -
далеч от хората, в див страх,
като змия сам аз пълзях.

10.

Под мен, дълбоко, сред покой,
в глух дол дъждовният порой
кънтеше с ярост, сякаш той
бе глас от див, стогласен хор…
Но аз разбирах този спор
и този ропот ядовит
на ручея, на прах разбит,
с непоклатимата скала.
Ту стихваше той, ту в мъгла
с гняв зареве след някой брод.
Но вече в синкавия свод
запяха птици… Зазори
и хоризонта се покри
със злато. Вятър всеки лист
полюшна. Полъхът му чист
ме сепна… В росната трева
едва повдигнах аз глава…
Огледах се… Не крия! - страх
в миг ме обзе: надвесен бях
над бездна дето, в пяна цял,
потокът беше се разстлал…
Встрани ред стъпала видях,
но само злият дух по тях
е минал, щом от рая бил
низвергнат и в пастта се скрил…

11

Край мен - цъфтеж… Като че бях
в свят, мил на Бога… Там съзрях
роса, по-бистра от сълзи,
и низ от къдрави лози,
край стволове, сред тишина,
с прозирна, свежа синина;
и като обеци, по тях
висяха гроздове и плах
рояк от птици, с весел грак
прелиташе… Отпаднал пак,
приседнах, и тъй, с часове,
заслушан в тия гласове,
аз всички трепети ловях,
като че в чудни тайни бях
заслушан… И май вникнах в тях,
и тъй с небе и пръст се слях…
В природата, един към друг,
летяха сякаш звук след звук
и само горд човешки глас
не чух в тържествения час.
От мислите през оня ден
днес не остана нищо в мен,
но все ги дири мисълта -
дано пак затрептят в гръдта.
В туй утро синьото небе
тъй чисто, тъй прозрачно бе,
че ангел да се бе явил
летежа му бих проследил…
И мил бе нежния покой!…
И ме опива дълго той,
додето пладнешкия зной,
обърканите ми мечти
с пламтяща жажда не смути.

12.

Към ручея, от храст към храст,
по плочите заслизах аз,
и от отвесната скала
надолу - право към дола,
откъртен камък, в стълб от прах,
политаше, и го следях
объркан, докато и той
изчезне в буйния порой…
Сам от гнетящи стръмнини
висях над бурните вълни.
Но младостта е силна… Тя
би срещнала без страх смъртта.
Едва надмогнал пропастта,
аз на вълните свежестта
усетих - ниско се склоних,
и устни прилепих, и пих…
Внезапно чух наблизо глас
и леки стъпки… В близък храст
се притаих и с трепет плах
в тревите остри занемях
и се заслушах притеснен.
Гласът прииждаше към мен…
В миг разпознах, щом приближи,
глас на грузинка - млад и жив,
тъй безискусно заискрял,
и тъй прекрасен - в звуци цял,
май всичко родно бе побрал…
И тиха беше песента,
а тъй се вряза в паметта,
че ми се струва: тук, по мрак,
незнаен дух я пее пак.

13.

Спокойно, на глава с кърчаг,
грузинката по оня бряг
се спускаше. И по пръстта,
щом в камъче се спъне тя
неловкостта си с волен смях
отпращаше… И аз видях
как гъвкаво поема пак,
с премяна проста и с яшмак -
назад отметнат и развян
от лек ветрец… Открит и сгрян
от зноя, образът й бял
бе сладостно поруменял.
И погледът бе тъй вглъбен,
и пълен с тайна страст, че в мен
желания и мисли в смут
застинаха и едва чут
звън до ума ми стигна чак,
когато в лекия кърчаг
удари струята… Оттам
започва мрак… И само знам,
че щом пак вдигнах взор, видях
как в зноя, сред треви и прах,
далеч от мен вървеше тя
като царица на степта -
с тополов и изящен стан.
След туй видях две сакли там,
притиснати в една скала,
под нежна пухеста мъгла.
Върху едната, едва зрим,
се виеше лек синкав дим…
И ми навя той самота:
отвори се една врата
и се затвори бързо тя…
Старик, аз знам - не би разбрал
такава горест и печал!…
А аз, и да изгарям в жал,
желал бих в страшния ни свят.
с мен спомените да умрат.

14.

Сломен от трудната ми нощ,
полегнах аз с последна мощ
и сън очите осени.
Но сънищата ми плени
грузинката. За кой ли път
усетих трепет в свойта гръд
и странна жажда, и печал…
И сепнат, като че бе спрял
дъхът ми, аз видях - луна:
над мен, в бездънна висина
тъй пищно бе изгряла тя,
А облак, чер като нощта,
я дебнеше - зъл и жесток…
Светът бе мълчалив и строг…
И само в сребърни ресни
планинските далечини
над мен висяха, и с вълни
шумеше ручей сред дола…
и до позната скала
свещ в саклята припламва пак,
така сред свода, в грозен мрак,
звезда ту гасне, ту блести.
Как исках да се приюти
духът ми там… Но вярна цел,
към родната страна поел,
в гръдта таях…За нея аз
страдания, и глад, и мраз
надмогнал, в път определен
все бързах… Изведнъж пред мен
се скри масивът заледен.
И аз, без пряк ориентир,
обърках пътя в тази шир.

15.

Напразно тръпнещ като в бяс,
с ръце издрани скубех аз
трънак, в бръшляни омотан…
Край мен гъст лес бе разпрострян -
по-непристъпен с всеки час.
А виждах как през всеки храст
надничат хиляди звезди.
С все по-отпадащи гърди
вървях през мрака ням и сам
край стволите едвам-едвам,
но стигнал и до връх дори,
съзирах все гори, гори…
Тогава, проснат над пръстта,
си заоплаквах участта.
Безсилен в яростта си бях,
земята гризах, плюх, ридах;
удавих всичко в сълзи май,
ала човешка помощ, знай!
там не подирих… тъй чужд бях
на хората - не ги разбрах!…
И ако там за милост вик
отронех - запомни, старик,
бих срязал грешния език!

16.

Ти знаеш,че от детски дни
лика ми плач не засени,
но сред леса ридах без срам.
И кой би ме видял? Бях сам
под месеца, а той бе ням.
Под сипнатите му лъчи
съзрях поляна - в здрач мълчи.
Околовръст бе все стена
от дървеса и тишина.
Но в миг игриво прелетя
внезапна сянка…. заблестя
зъл пламък в чифт очи; с един
бърз скок могъщ, непобедим
звяр сред кръга се озова.
Бе ловък тигър… С кост в уста
той закръжа и заскимтя,
и я заръфа ядно той;
но с поглед, жарък като зной,
следеше глухия покой;
гърбът му - риж и лъскав - цял
бе в лунен блясък засиял…
Встрани, приклекнал с клон чепат,
аз чаках боя - с непознат
в сърцето устрем за борба
и кръв… А моята съдба
ме бе повела по друг път…
Сега аз знам: и в бащин кът
да бях, между мъжете пак
бих носил име на смелчак.

17.

Аз чаках… В плътния покой,
усетил враг, рев страшен той
нададе, после с жален стон
прониза оня небосклон;
зарови лапи след това
в праха и сухата трева;
и в миг приклекна… Този скок
би бил за мене край жесток.
И би настъпил в кратък срок..
Но аз преварих - с удар лих
челото му почти разбих.
Преметна се, а след това
като човек в жал изрева
и се надигна с дива стръв;
макар и цял облян във кръв,
към мен се хвърли с ярост той…
И почна боят - страшен бой.

18.

До мен той мигом полетя,
но в зиналата му уста
аз нож забих и завъртях…
Той се преметна и зави.
И пак към мене се изви.
Оплетохме се на кълбо
като две змии при любов,
и бързо рухнахме пръстта,
и в ужас боят засвистя…
Бях зъл и страшен в този миг;
и като тигъра, с див вик
крещях, като че бях роден
в бърлога вълча, в лес студен -
укрепнал в битки груб и здрав
звяр, с несломим и хищен нрав.
Човешка реч забравих там,
като че може би - за срам!
с глас животински на света
живях и с него откънтя
в мен детството и младостта…
Но бе изнемощял врагът:
преметна се за сетен път,
подуши ме, и в мен се впи;
и нещо сякаш заслепи
очите му… Да го преспи,
сън вечен се склони… Но пак
пред тържествуващия враг,
дори с угасващо сърце,
стоеше той лице в лице…

19.

Гноят по моите гърди
от нокти яростни следи:
докрай не са зарасли те,
но всяка там ще зарасте,
щом с грижа ги допре смъртта
и с дъх ги освежи пръстта.
Ала за тях в оная нощ
забравих аз: с последна мощ
поех в леса, след своя дял…
Но кой, игрите изтърпял
на жребия, би го разбрал?

20.

Лесът се свърши и зора
над равните поля изгря.
Стопиха се, като в мъгла,
напътстващите светила.
Далеч видях аул…Оттам
ветрец прошумоля едвам
и аз отпаднал, тих и ням
приседнах в буренака гъст.
Огледах се околовръст
и в миг усетих, че комай
познавам вече тоя край.
И мисъл зла ме осени,
че съм вървял пак дълги дни
към манастирските стени.
Защо ли всичко е било,
щом път, и рани и тегло
напразно изтърпях?… Тъй млад,
едва пристъпил в този свят,
в горите, в смут и самота,
познал вкуса на волността,
към гроба чер да отнеса
скръбта по родни небеса,
останал пак без блян свещен,
и тук, сред унизяващ плен
от жалостта опозорен…
Почти бях склонен да реша,
че в нещо може би греша,
когато, като в страшен сън,
чух отдалеч камбанен звън…
Почти сломен, го разпознах…
И ме обзе пак оня страх,
прокуждал детската мечта
за дом, за майка и баща,
за волното ни ширине,
за стрелнати в лек бяг коне,
за битки, в зъл и кобен час,
герой, където бивах аз…
Стоях и слушах изумен.
В сърцето ми, дълбоко в мен,
звънът кънтеше, сякаш с прът
гръдта ми удрят всеки път…
И пред очите падна мрак…
И аз разбрах, че няма пак
да видя родния си праг.

21.

Заслужих този дял свиреп!..
Дори жребецът в чужда степ,
захвърлил лошия ездач
все ще намери в бяг по здрач
към родния край верен път.
Сравняван с него, аз съм с гръд
преситена - там все кипят
ту скръб, ту жажда - груб товар,
с разсипан и ненужен чар.
Остави тюрмата печат
в сърцето ми… Тъй беден цвят
изнемощял и ощетен
расте самин зад зид студен,
и дълго новите листа
не се разтварят - от света
те слънце чакат. Но след дни
ръка обична ще смени
с градина тюрмата и там
уханни рози с нежен плам
ще тънат в сладка благодат…
Но щом зарите разцъфтят,
под тях цветът, линял сред мрак,
горен от зной, ще страда пак…

22.

Горях и аз тъй изтощен
сред безпощадно жарък ден.
Напразно в ниската трева
хлад дирех с пламнала глава.
Тя над челото ми, уви!
венец от остри тръни сви;
бе с дъх, от зноя нажежен,
и прашната земя под мен;
видях лъчи над прашен слог;
видях от тежък скален блок
как пара задимя… Тъй строг
светът, от жар оцепенял,
бе в жалка тишина заспал…
Поне да бях чул пъдпъдък,
или щурче, под някой стрък,
или детинския брътвеж
на ручей, с ромон тих и свеж!..
Змия там само се стаи,
с жълт гръб, но мигом заструи
надлъж - тъй надпис се реди
по острието на ханджар.
И там, сред палещата жар,
над пясъка се разпростря,
след туй в кръг троен се събра
но, парната, се метна тя
встрани и с чудна лекота
се плъзна към прохладен храст…

23.

Бе чисто, ясно в този час
небето… В синкава мъгла
две планини вишат чела…
В една от тях, в покой блажен,
бе манастирът приютен…
Под него, в бляскава игра,
сред хлад Арагва и Кура,
покрай шевица от безчет
от острови в изконен ред,
вълни влечаха с дружна реч…
Но аз от тях бях тъй далеч!
Сред избуялите треви
реших да стана пак - уви!
Бях слаб и свят ми се зави!
Да викна исках, но чужд в мен
бе и езикът вцепенен.
Умирах аз. Зъл страх скова
гръдта ми…
              Мярна се едва
видение: там над скали
лежах, сред синкави мъгли
в потаен кът. От речен вир
аз пиех жадно и безспир,
и ледената струя в мен
тъй се разля, че облекчен,
все се боях да не заспя,
преди докрай да съм успял
да се заситя… В тишина,
вълна летеше след вълна
над мен - в кристалите им бе
и от луна това небе
по-сладко… Рибки на стада
браздяха синята вода.
Припомням си една от тях.
Тъй бързо аз я опознах.
От всички по-любима, тя
над мен се сведе, затрептя
и виждах как за стотен път
зелените очи блестят.
Бе взорът й от скръб стъмен…
Тя тихо пееше над мен,
и слушах аз зашеметен.
И в странната ми самота
бе безподобна песента.

Тя пееше: „Дете, в покой
     при мене остани.
Далеч от груб житейски зной
     текат тук всички дни.

Ще свикам своите сестри,
     ще веселим весден
в забави, още от зори,
     духът ти угнетен.

Заспи! За тебе е разстлан
     среднощ саванът мек.
Там в златен сън, с честит керван,
     ще минат век след век.

О, мили, как да отрека,
     в мен ти си се вселил
като свободната река,
     като живота мил!”

И дълго, дълго слушах аз…
И ми се стори: този глас
щом сред реката отмаля
тя в него своя глас преля.
Но паметта угасна пак..
И падна нощ в очите… Мрак
неутолим се ширна в мен…

24.

Тъй бях намерен в онзи ден…
А другото го знаеш сам.
Дали ми вярваш, аз не знам.
Но все едно… В гръдта сега
расте безмилостна тъга,
че моят труп ще легне в гроб,
сред чужди край, където роб
окаян бях… Дори при слух
за мен, светът ще бъде глух.
И никой не ще спре - поне
от жалост да ме спомене.

25.

Прощавай, отче!… Дай ръка!
Изгаря моята сега…
Знай, този огън все пламтя
в гърдите ми през младостта.
Но той е вече без храна…
И сринал тежката стена
на тюрмата, ще тръгне той
към онзи, който свят покой
ни дава, щом настане ден…
И за какво ли? Кът свещен
в задоблачния рай, духът
дали ще има някой път?
Уви! - За белите скали,
където в синкави мъгли,
през детството играх, без жал
днес рай и вечност аз бих дал…

26.

Удари ли и моят час,
( а той е тук - умирам аз!),
кажи им да ме занесат
в градината ни, в оня кът,
където с бял цвят в май цъфтят
акации… Тревата там
е гъста, и ветрец едвам
полъхва, а по всеки лист
лъчите трепкат с цвят златист.
Да ме положат там кажи!
От синия свод, като жив,
отрада пак да пия аз;
оттам се вижда и Кавказ.
И може би ще долети
от снежните му висоти
прохлада нежна и до мен.
И може би аз, умилен,
ще доловя пак глас познат,
и ще си мисля, че мой брат,
или приятел се е свел
с печал над моето лице,
и в дълга скръб ми пее все
за дните в родната страна…
И ще потъна чист в съня,
без никого да прокълна!”

1840

—————————–

МЦЬІРИ

              Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю.
                                                  1-я Книга Царств

1.

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой - и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.
И божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.

2.

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути;
Он был, казалось, лет шести,
Как серна гор, пуглив и дик
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился, даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного призрел, и в стенах
Хранительных остался он,
Искусством дружеским спасен.
Но, чужд ребяческих утех,
Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел, вздыхая, на восток,
Томим неясною тоской
По стороне своей родной.
Но после к плену он привык,
Стал понимать чужой язык,
Был окрещен святым отцом
И, с шумным светом незнаком,
Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет,
Как вдруг однажды он исчез
Осенней ночью. Темный лес
Тянулся по горам кругом.
Три дня все поиски по нем
Напрасны были, но потом
Его в степи без чувств нашли
И вновь в обитель принесли.
Он страшно бледен был и худ
И слаб, как будто долгий труд,
Болезнь иль голод испытал.
Он на допрос не отвечал
И с каждым днем приметно вял.
И близок стал его конец;
Тогда пришел к нему чернец
С увещеваньем и мольбой;
И, гордо выслушав, больной
Привстал, собрав остаток сил,
И долго так он говорил:

3.

«Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать,-
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну - но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю.

4.

Старик! я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас -
Зачем?.. Угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах
Душой дитя, судьбой монах.
Я никому не мог сказать
Священных слов „отец” и „мать”.
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен,-
Напрасно: звук их был рожден
Со мной. Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ - могил!
Тогда, пустых не тратя слез,
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! теперь мечтанья те
Погибли в полной красоте,
И я как жил, в земле чужой
Умру рабом и сиротой.

5.

Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод… Знал ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не знал, или забыл,
Как ненавидел и любил;
Как сердце билося живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой
В глубокой скважине стены,
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл: ты слаб, ты сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил,- я также мог бы жить!

6.

Ты хочешь знать, что видел я
На воле? - Пышные поля,
Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом,
Шумящих свежею толпой,
Как братья в пляске круговой.
Я видел груды темных скал,
Когда поток их разделял,
И думы их я угадал:
Мне было свыше то дано!
Простерты в воздухе давно
Объятья каменные их,
И жаждут встречи каждый миг;
Но дни бегут, бегут года -
Им не сойтиться никогда!
Я видел горные хребты,
Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари
Курилися, как алтари,
Их выси в небе голубом,
И облачко за облачком,
Покинув тайный свой ночлег,
К востоку направляло бег -
Как будто белый караван
Залетных птиц из дальних стран!
Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих, как алмаз,
Седой незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней…

7.

И вспомнил я отцовский дом,
Ущелье наше и кругом
В тени рассыпанный аул;
Мне слышался вечерний гул
Домой бегущих табунов
И дальний лай знакомых псов.
Я помнил смуглых стариков,
При свете лунных вечеров
Против отцовского крыльца
Сидевших с важностью лица;
И блеск оправленных ножон
Кинжалов длинных… и как сон
Все это смутной чередой
Вдруг пробегало предо мной.
А мой отец? он как живой
В своей одежде боевой
Являлся мне, и помнил я
Кольчуги звон, и блеск ружья,
И гордый непреклонный взор,
И молодых моих сестер…
Лучи их сладостных очей
И звук их песен и речей
Над колыбелию моей…
В ущелье там бежал поток.
Он шумен был, но неглубок;
К нему, на золотой песок,
Играть я в полдень уходил
И взором ласточек следил,
Когда они перед дождем
Волны касалися крылом.
И вспомнил я наш мирный дом
И пред вечерним очагом
Рассказы долгие о том,
Как жили люди прежних дней,
Когда был мир еще пышней.

8.

Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил - и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил…
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?..

9.

Бежал я долго - где, куда?
Не знаю! ни одна звезда
Не озаряла трудный путь.
Мне было весело вдохнуть
В мою измученную грудь
Ночную свежесть тех лесов,
И только! Много я часов
Бежал, и наконец, устав,
Прилег между высоких трав;
Прислушался: погони нет.
Гроза утихла. Бледный свет
Тянулся длинной полосой
Меж темным небом и землей,
И различал я, как узор,
На ней зубцы далеких гор;
Недвижим, молча я лежал,
Порой в ущелии шакал
Кричал и плакал, как дитя,
И, гладкой чешуей блестя,
Змея скользила меж камней;
Но страх не сжал души моей:
Я сам, как зверь, был чужд людей
И полз и прятался, как змей.

10.

Внизу глубоко подо мной
Поток, усиленный грозой,
Шумел, и шум его глухой
Сердитых сотне голосов
Подобился. Хотя без слов
Мне внятен был тот разговор,
Немолчный ропот, вечный спор
С упрямой грудою камней.
То вдруг стихал он, то сильней
Он раздавался в тишине;
И вот, в туманной вышине
Запели птички, и восток
Озолотился; ветерок
Сырые шевельнул листы;
Дохнули сонные цветы,
И, как они, навстречу дню
Я поднял голову мою…
Я осмотрелся; не таю:
Мне стало страшно; на краю
Грозящей бездны я лежал,
Где выл, крутясь, сердитый вал;
Туда вели ступени скал;
Но лишь злой дух по ним шагал,
Когда, низверженный с небес,
В подземной пропасти исчез.

11.

Кругом меня цвел божий сад;
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез,
И кудри виноградных лоз
Вились, красуясь меж дерев
Прозрачной зеленью листов;
И грозды полные на них,
Серег подобье дорогих,
Висели пышно, и порой
К ним птиц летал пугливый рой.
И снова я к земле припал
И снова вслушиваться стал
К волшебным, странным голосам;
Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли;
И все природы голоса
Сливались тут; не раздался
В торжественный хваленья час
Лишь человека гордый глас.
Все, что я чувствовал тогда,
Те думы - им уж нет следа;
Но я б желал их рассказать,
Чтоб жить, хоть мысленно, опять.
В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок,
Так полон ровной синевой!
Я в нем глазами и душой
Тонул, пока полдневный зной
Мои мечты не разогнал,
И жаждой я томиться стал.

12.

Тогда к потоку с высоты,
Держась за гибкие кусты,
С плиты на плиту я, как мог,
Спускаться начал. Из-под ног
Сорвавшись, камень иногда
Катился вниз - за ним бразда
Дымилась, прах вился столбом;
Гудя и прыгая, потом
Он поглощаем был волной;
И я висел над глубиной,
Но юность вольная сильна,
И смерть казалась не страшна!
Лишь только я с крутых высот
Спустился, свежесть горных вод
Повеяла навстречу мне,
И жадно я припал к волне.
Вдруг - голос - легкий шум шагов…
Мгновенно скрывшись меж кустов,
Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд
И жадно вслушиваться стал:
И ближе, ближе все звучал
Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он
Лишь звуки дружеских имен
Произносить был приучен.
Простая песня то была,
Но в мысль она мне залегла,
И мне, лишь сумрак настает,
Незримый дух ее поет.

13.

Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу. Порой
Она скользила меж камней,
Смеясь неловкости своей,
И беден был ее наряд;
И шла она легко, назад
Изгибы длинные чадры
Откинув. Летние жары
Покрыли тенью золотой
Лицо и грудь ее; и зной
Дышал от уст ее и щек.
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви,
Что думы пылкие мои
Смутились. Помню только я
Кувшина звон,- когда струя
Вливалась медленно в него,
И шорох… больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила от сердца кровь,
Она была уж далеко;
И шла, хоть тише,- но легко,
Стройна под ношею своей,
Как тополь, царь ее полей!
Недалеко, в прохладной мгле,
Казалось, приросли к скале
Две сакли дружною четой;
Над плоской кровлею одной
Дымок струился голубой.
Я вижу будто бы теперь,
Как отперлась тихонько дверь…
И затворилася опять!..
Тебе, я знаю, не понять
Мою тоску, мою печаль;
И если б мог,- мне было б жаль:
Воспоминанья тех минут
Во мне, со мной пускай умрут.

14.

Трудами ночи изнурен,
Я лег в тени. Отрадный сон
Сомкнул глаза невольно мне…
И снова видел я во сне
Грузинки образ молодой.
И странной, сладкою тоской
Опять моя заныла грудь.
Я долго силился вздохнуть -
И пробудился. Уж луна
Вверху сияла, и одна
Лишь тучка кралася за ней,
Как за добычею своей,
Объятья жадные раскрыв.
Мир темен был и молчалив;
Лишь серебристой бахромой
Вершины цепи снеговой
Вдали сверкали предо мной
Да в берега плескал поток.
В знакомой сакле огонек
То трепетал, то снова гас:
На небесах в полночный час
Так гаснет яркая звезда!
Хотелось мне… но я туда
Взойти не смел. Я цель одну -
Пройти в родимую страну -
Имел в душе и превозмог
Страданье голода, как мог.
И вот дорогою прямой
Пустился, робкий и немой.
Но скоро в глубине лесной
Из виду горы потерял
И тут с пути сбиваться стал.

15.

Напрасно в бешенстве порой
Я рвал отчаянной рукой
Терновник, спутанный плющом:
Все лес был, вечный лес кругом,
Страшней и гуще каждый час;
И миллионом черных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста…
Моя кружилась голова;
Я стал влезать на дерева;
Но даже на краю небес
Все тот же был зубчатый лес.
Тогда на землю я упал;
И в исступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли
В нее горючею росой…
Но, верь мне, помощи людской
Я не желал… Я был чужой
Для них навек, как зверь степной;
И если б хоть минутный крик
Мне изменил - клянусь, старик,
Я б вырвал слабый мой язык.

16.

Ты помнишь детские года:
Слезы не знал я никогда;
Но тут я плакал без стыда.
Кто видеть мог? Лишь темный лес
Да месяц, плывший средь небес!
Озарена его лучом,
Покрыта мохом и песком,
Непроницаемой стеной
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдруг по ней
Мелькнула тень, и двух огней
Промчались искры… и потом
Какой-то зверь одним прыжком
Из чащи выскочил и лег,
Играя, навзничь на песок.
То был пустыни вечный гость -
Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал;
То взор кровавый устремлял,
Мотая ласково хвостом,
На полный месяц,- и на нем
Шерсть отливалась серебром.
Я ждал, схватив рогатый сук,
Минуту битвы; сердце вдруг
Зажглося жаждою борьбы
И крови… да, рука судьбы
Меня вела иным путем…
Но нынче я уверен в том,
Что быть бы мог в краю отцов
Не из последних удальцов.

17.

Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный как стон
Раздался вдруг… и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилег,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертию грозил…
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек…
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!

18.

Ко мне он кинулся на грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружье… Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я - и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык…
Но враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз…
Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно - и потом
Закрылись тихо вечным сном;
Но с торжествующим врагом
Он встретил смерть лицом к лицу,
Как в битве следует бойцу!..

19.

Ты видишь на груди моей
Следы глубокие когтей;
Еще они не заросли
И не закрылись; но земли
Сырой покров их освежит
И смерть навеки заживит.
О них тогда я позабыл,
И, вновь собрав остаток сил,
Побрел я в глубине лесной…
Но тщетно спорил я с судьбой:
Она смеялась надо мной!

20.

Я вышел из лесу. И вот
Проснулся день, и хоровод
Светил напутственных исчез
В его лучах. Туманный лес
Заговорил. Вдали аул
Куриться начал. Смутный гул
В долине с ветром пробежал…
Я сел и вслушиваться стал;
Но смолк он вместе с ветерком.
И кинул взоры я кругом:
Тот край, казалось, мне знаком.
И страшно было мне, понять
Не мог я долго, что опять
Вернулся я к тюрьме моей;
Что бесполезно столько дней
Я тайный замысел ласкал,
Терпел, томился и страдал,
И все зачем?.. Чтоб в цвете лет,
Едва взглянув на божий свет,
При звучном ропоте дубрав
Блаженство вольности познав,
Унесть в могилу за собой
Тоску по родине святой,
Надежд обманутых укор
И вашей жалости позор!..
Еще в сомненье погружен,
Я думал - это страшный сон…
Вдруг дальний колокола звон
Раздался снова в тишине -
И тут все ясно стало мне…
О! я узнал его тотчас!
Он с детских глаз уже не раз
Сгонял виденья снов живых
Про милых ближних и родных,
Про волю дикую степей,
Про легких, бешеных коней,
Про битвы чудные меж скал,
Где всех один я побеждал!..
И слушал я без слез, без сил.
Казалось, звон тот выходил
Из сердца - будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь.
И смутно понял я тогда,
Что мне на родину следа
Не проложить уж никогда.

21.

Да, заслужил я жребий мой!
Могучий конь, в степи чужой,
Плохого сбросив седока,
На родину издалека
Найдет прямой и краткий путь…
Что я пред ним? Напрасно грудь
Полна желаньем и тоской:
То жар бессильный и пустой,
Игра мечты, болезнь ума.
На мне печать свою тюрьма
Оставила… Таков цветок
Темничный: вырос одинок
И бледен он меж плит сырых,
И долго листьев молодых
Не распускал, все ждал лучей
Живительных. И много дней
Прошло, и добрая рука
Печально тронулась цветка,
И был он в сад перенесен,
В соседство роз. Со всех сторон
Дышала сладость бытия…
Но что ж? Едва взошла заря,
Палящий луч ее обжег
В тюрьме воспитанный цветок…

22.

И как его, палил меня
Огонь безжалостного дня.
Напрасно прятал я в траву
Мою усталую главу:
Иссохший лист её венцом
Терновым над моим челом
Свивался, и в лицо огнем
Сама земля дышала мне.
Сверкая быстро в вышине,
Кружились искры; с белых скал
Струился пар. Мир божий спал
В оцепенении глухом
Отчаянья тяжелым сном.
Хотя бы крикнул коростель,
Иль стрекозы живая трель
Послышалась, или ручья
Ребячий лепет… Лишь змея,
Сухим бурьяном шелестя,
Сверкая желтою спиной,
Как будто надписью златой
Покрытый донизу клинок,
Браздя рассыпчатый песок,
Скользила бережно; потом,
Играя, нежася на нем,
Тройным свивалася кольцом;
То, будто вдруг обожжена,
Металась, прыгала она
И в дальних пряталась кустах…

23.

И было все на небесах
Светло и тихо. Сквозь пары
Вдали чернели две горы.
Наш монастырь из-за одной
Сверкал зубчатою стеной.
Внизу Арагва и Кура,
Обвив каймой из серебра
Подошвы свежих островов,
По корням шепчущих кустов
Бежали дружно и легко…
До них мне было далеко!
Хотел я встать - передо мной
Все закружилось с быстротой;
Хотел кричать - язык сухой
Беззвучен и недвижим был…
Я умирал. Меня томил
Предсмертный бред.
                  Казалось мне,
Что я лежу на влажном дне
Глубокой речки - и была
Кругом таинственная мгла,
И, жажду вечную поя,
Как лед холодная струя,
Журча, вливалася мне в грудь…
И я боялся лишь заснуть,-
Так было сладко, любо мне…
А надо мною в вышине
Волна теснилася к волне
И солнце сквозь хрусталь волны
Сияло сладостней луны…
И рыбок пестрые стада
В лучах играли иногда.
И помню я одну из них:
Она приветливей других
Ко мне ласкалась. Чешуей
Была покрыта золотой
Ее спина. Она вилась
Над головой моей не раз,
И взор ее зеленых глаз
Был грустно нежен и глубок…
И надивиться я не мог:
Ее сребристый голосок
Мне речи странные шептал,
И пел, и снова замолкал.

Он говорил: „Дитя мое,
    Останься здесь со мной:
В воде привольное житье
    И холод и покой.
*
Я созову моих сестер:
    Мы пляской круговой
Развеселим туманный взор
    И дух усталый твой.
*
Усни, постель твоя мягка,
    Прозрачен твой покров.
Пройдут года, пройдут века
    Под говор чудных снов.
*
О милый мой! не утаю,
    Что я тебя люблю,
Люблю как вольную струю,
    Люблю как жизнь мою…”

И долго, долго слушал я;
И мнилось, звучная струя
Сливала тихий ропот свой
С словами рыбки золотой.
Тут я забылся. Божий свет
В глазах угас. Безумный бред
Бессилью тела уступил…

24.

Так я найден и поднят был…
Ты остальное знаешь сам.
Я кончил. Верь моим словам
Или не верь, мне все равно.
Меня печалит лишь одно:
Мой труп холодный и немой
Не будет тлеть в земле родной,
И повесть горьких мук моих
Не призовет меж стен глухих
Вниманье скорбное ничье
На имя темное мое.

25.

Прощай, отец… дай руку мне:
Ты чувствуешь, моя в огне…
Знай, этот пламень с юных дней,
Таяся, жил в груди моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожег свою тюрьму
И возвратится вновь к тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой…
Но что мне в том?- пускай в раю,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдет себе приют…
Увы! - за несколько минут
Между крутых и темных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял…

26.

Когда я стану умирать,
И, верь, тебе не долго ждать,
Ты перенесть меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста…
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно-золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет,
Пришлет с прохладным ветерком…
И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой.
С лица кончины хладный пот
И что вполголоса поет
Он мне про милую страну…
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!..»


Мцири - на грузински език значи «неслужещ монах», нещо като «послушник» (Бел. М. Ю. Лермонтов.)