ИЗПОВЕД

Маша Халямова

превод: Пенчо Симов

ИЗПОВЕД

В снежната постеля своя
пролетта се буди пак.
Нежността ми за кого е?
В долината свирва влак.

Накъде? Простори викат.
Изток? Юг? По кой ли път?
Пролетни потоци бликат,
във подмола риби спят.

Где? Поглеждам долината -
долу тя едва личи.
Мами все далечината
доверчивите очи.

Слънчеви лъчи извират,
над върха лети орел,
на живота еликсира
бог вари в голям котел.

С теб да тръгна съм готова
с плаха кротост на сърна;
във кръвта ми - пролет нова,
във дланта ти - топлина.

Тръгвам - в погледа ми светна
сноп от хиляди мечти.
След дъжда дъга стоцветна
на небето ни блести.


НА ОМАГЬОСАНАТА ПЛАНИНА

Бяхме със любимия
сред планински лес.
Зима бе.

А на всеки клон
малка пряспа сняг
имаше.

Прихна в смях лесът
и отърси си
шубата.

Там, под бора бял,
каза моят мил:
любя те.

После - тишина,
по снега скриптят
ските ни.

Леко ми е, хей -
спускам се със смях
по следите му.