ОТ МАЛЪК ВЯРВАХ В ЧУДЕСАТА…

Александър Яшин

превод: Димитър Василев

***

От малък вярвах в чудесата.
Звезда ли блесне - туй е знак:
далече нейде по земята
душа се е родила пак.

И не една през тез години
запалихме звезда.
А те поличби бяха, че мнозина
родиха се с душа невинна
за светлината на света.

Да съдят всякак чудесата -
аз длъжен съм да вярвам в тях:
да не загива в студ душата,
в река да я не дави страх,

ни зло да я осакатява,
от обич да не я лиши,
речта й жива да остава
и мисъл да й разреши.