ЗА КАФЕТО

Абрахам Барчай

превод: Иван Хаджихристов

Алчен англичанин хищна длан протега:
теб, кафе димящо, кръв на роба-негър
праща надалече, трупа куп от злато…
Захарна тръстика, с тебе той богат е!
Зарад тебе, зърно, зряло чак във Мокка,
днес на Запад колко роби мрат жестоко!
Ужасен мъдрецът гледа свойта чаша:
от грехът английски той отпил е сякаш!