ПОЕТЪТ НЕ ЖЕЛАЕ…

Карлуш Друмонд де Андраде

превод от руски: Георги Ангелов

* * *

Поетът
не желае да носи отговорност
за развоя на събитията в буржоазния свят.
Със своите думи, интуиция, символи и други
оръжия той обещава да помогне
да го унищожи
като някаква каменоломна, като червей,
като нелепост.