ДУМАТА НА НАРОДА

Имре Мадач

превод: Иван Хаджихристов

ДУМАТА НА НАРОДА

Дума на народа, ти, комета,
пламваш и изчезваш в пустотата,
а след теб глумят се, лаят псетата…
Но веднъж ще разтресеш земята!


ПОЕТЪТ И СВОБОДАТА

Ти, свобода, си светло слънце наше -
не пламва радост, ако не огрееш.
Когато блеснеш в хижите бедняшки -
палатите дори пред теб бледнеят.

Поетът е луна: през дълги нощи
той лъч от тебе носи на земята -
сигнал, че слънцето е живо още
и ще изгрее кървава зората.