ПСАЛОМ НА ВЯРАТА

Зигмунт Красински

превод: Дора Габе

Откъслек

Човечество, живее в теб Исус Христос!
Във твоите гърди той вечно пребивава,
гостува в твойте съдбини,
във твойта кръв е неговата кръв
и в твойта плът е неговата плът!
Ще бъде и със теб, което с него стана!
Че въплъти той всичките дела
и обяви той всичките надежди!
От де си ти родено - от пречиста дева,
от Божията мисъл, с образи подобйе.
Къде отиваш ти - към божия Престол.
През де минаваш ти - през труд и през страдания.
И в тоя ден свещен, от върха на Табор,
кога с предутринта на вечност озарен,
възнесе се Исус - ти знаеш ли що значи?
Преди да се завърши твоята съдба,
човечество, и ти ще се преобразиш.
На тъмни върхове в полите ще оставиш,
което те руши, което те боли.
При сатаната робство ще оставиш долу,
лъжата, опятнена ще оставиш долу,
заплетените тайни ще оставиш долу,
и само рожбите ще вземеш на духа си
и в своето сърце безкрайната любов,
и ще се възнесеш като Исус Христа
и ще преминеш ти през светлина към Бога.
И ще изтрие Бог греха от твойто чело,
като пера ще станат твоите ръце,
и ще ги скръстиш ти сред белия безкрай
и ще претеглиш там, на Божиите везни
превърнатата в дух обезплътена плът!