Янош Вайда

Янош Вайда (Vajda Janos, 8.05.1827, Будапеща - 17.01.1897, Будапеща) е унгарски поет. Роден в семейство на лесничей. Отначало е актьор в странстваща трупа, после сътрудничи на различни списания. Участва в обществено-литературното движение «Мартенска младеж», ръководено от Шандор Петьофи; израства от доброволец-редник до офицер в унгарската републиканска армия през Революцията от 1848 г. След поражението й е разжалван във войник от австрийската армия и е наказан с 1 г. служба в нея. По-късно се отдава изцяло на литературна дейност. Не се примирява с полуколониалната зависимост, в която е поставена Унгария. В стиховете и публицистиката си показва сатирично буржоазията и дворянството («Лузитанска песен», 1869, «Jubilate!», 1885).


Публикации:


Поезия:

ЗАВЕЩАНИЕ/ превод: Ангел Тодоров/ брой 42 юли 2012

СЛЕД ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ/ превод: Нино Нииколов/ брой 51 май 2013

СЛЕД ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ/ превод: Александър Миланов/ брой 122 ноември 2019

АХ, ВЕДНЪЖ ДА ТЕ ПРЕГЪРНА!/ превод: Нино Николов/ брой 149 юни 2022