ТОВА Е АЗИЯ

Адриан де Роовер

превод: Марко Марков

Дланите ми - да, това е Азия,
пръстите са като полуострови,
градове при пълнолуние са ноктите,
Сингапур, Аден, Бомбай, Хонконг.
Плувам във вълните на косите ти,
упоен от амбра и бадем,
а пък думите стоят на котви
като лодки в ласкави лагуни.
Дланите ми - да, това е Азия,
твоите коси са океаните.