ВЪЗДИШКИ, ПРЕВЪРНЕТЕ СЕ НА БУРЯ…

Корейски неизвестен поет

превод от руски: Григор Ленков

***
Въздишки, превърнете се на буря,
сълзи, излейте се като порой

и връхлетете сламения покрив,
под който тя сега спокойно спи.

И нека да се буди и измъчва
затуй, че вече ме забрави тя.