ГЛАВА ПРИВЕЛ, ПРЕД ТЕБЕ СПРЯХ…

Саят-Нова

превод: Анастас Стоянов

***

Глава привел, пред тебе спрях;
любима, аз съм пленник твой.
В нозете ти съм, аз съм прах;
любима, аз съм пленник твой.

Ти слънце си на моя път
с лъчи-стрели за мойта гръд;
да ме пронижат, ослепят -
любима, аз съм пленник твой.

Аз ще умра, от теб ранен,
ще полудея някой ден
пленен, към тебе устремен;
любима, аз съм пленник твой.

Певеца скитник приюти;
пред твоите заключени врати
веригата му пригвозди;
любима, аз съм пленник твой.

Ти роза си, а аз - трева,
аз - мрак, а ти си синева.
Заклева се Саят-Нова:
любима, аз съм пленник твой…