ПОЗНАВАМ ДНИ: БЕЗ ЗЛОБА, БЕЗ ЛЮБОВ…

Алексей Плешчеев

превод: Надя Попова

***
Познавам дни: без злоба, без любов,
без жажда действена и без стремление;
в кръвта ми няма порив, нито зов,
ума обзема странно вцепенение.

За призивите на живота глух,
аз съзерцавам хладно и безстрастно
това, което будния ми дух
преди тревожело е ежечасно.

И ласка нежна на жена дори
в такива дни сърцето ми не трогва,
не може огън в мен да разгори -
в позорен сън духа ми изнемогва.

Тогава ме връхлита черен страх:
змия ли там, в гърдите, се е свила,
нима не бликат чувства живи в тях,
в кръвта ми - огън, в тялото ми -сила?…

А аз не съм все още много стар…
О, боже на жадуващите изкупление!
Не позволявай сетната сърдечна жар
да погаси отровното съмнение!

1857

—————————–

***
Със завист мъдреците гледам: те
са чели много, всичко им е ясно,
не можеш да ги уловиш натясно,
умът им - виж! - от книгите расте.

Това, което другите тревожи,
презрение в тях буди или смях;
съмнение да ги смути не може -
непоклатим е този свят за тях!

Но мисля си: животът ако смъкне
(дали от дързост или от злина)
като перука от плешивина
всезнайството им - хорът в миг ще млъкне!

И осъзнал трънливия си дял,
отхвърлил своите заблуди тежки,
ако се вдигне в миг родът човешки,
теориите хилави презрял?

Но впрочем, че грешат - и този път
те няма да признаят… И отново,
изпълнени с презрение сурово,
родът човешки луд ще назоват!

декември 1861

—————————–

***
Ех, пътечката ми светла
ранен сняг в зори застла!
Беше време, златно време -
избледня като в мъгла.
Беше време - и блестеше
слънчевата синева,
и пъстрееха цветята
в избуялата трева.
И шумяха с чиста радост
неизбродни лесове…
И в усоите звъняха
волни птичи гласове.
Носеше реката плавно
бисерните си води
и трептяха в тях безбройни
отразените звезди!

Ала есенният вятър
грабна сухите листа
и цветята закъснели
сгърчиха се от студа…
Към земи далечни, чужди,
под незнайни небеса
литнаха ятата волни,
онемя без тях леса!
Изпокриха се звездите
и в бурливите вълни
не лазурът чист сияе,
а смрачени висини…
Беше време - и сърцето
биеше в гръдта безспир;
обещаваше животът
само свобода и мир!
И за силите безбрежни
тесен сякаш бе света,
и духът - орел свободен, -
литваше в безкрайността!
И възвишената жажда
палеше кръвта във нас,
бе умът изпълнен с мисли,
а сърцето - с горда страст!
О, живот, нима отровни
бяха твоите стрели?
Над надеждите младежки
ти защо не се смили?
Всичко изгоря без време…
Тъй вихрушката без жал
кълнове, едва наболи,
кърши в порив полудял!
Беше време, златно време -
избледня като мъгла.
Ех, пътечката ми светла
ранен сняг в зори застла!

1862

—————————–

***
Природо-майчице! В деня
на скръб, душата завладяла,
глава от горест натежала
на лоното ти ще склоня.

На лесовете ти шумът,
прозвънналата птича песен,
лазурът земен и небесен
тъгата ми ще изцелят.

Да казват, че извръщаш взор
ти от човешките неволи
и че напразно ти се моли
духът от мрачния затвор.

Аз няма да повярвам! С нас
един живот живееш, близка.
Защо морето в мрака плиска
и листите скърбят на глас?

Защо небесните звезди
тъй нежно пращат на земята
лъчите си, защо тревата
и върху пресен гроб цъфти?

Знам, отговори ще дадеш
на всекиго, с любов безмерна
излял пред теб скръбта си черна
и радостния си копнеж.

Природо-майчице, недей
отхвърля онзи, който страда,
и с благодат, като награда,
за миг душата му съгрей!

Ти помогни му от лъжи
и леност тежките окови
да скъса… И със сили нови
по пътя си да продължи…

Ти на духа ми дай крила -
могъща вяра ми е нужна,
на истината за да служа
докрая с мисли и дела!

1862

—————————–

***
Пак снегът се топи, светли вади текат,
небесата по-топло синеят…
Още малко - и славеи ще долетят,
трели влюбени те ще запеят.

Всички чакат с копнеж тебе, пролет! И аз
днес очаквам с тъга притаена
да повее ветрец и в предутринен час
да осъмне гората - зелена.

Запленил моя дух, този шум и преди
примирение ми е навявал;
и е стихвала злобата в мойте гърди,
и съм вярвал, обичал, прощавал.

И дочувал съм глас да трепти: „Притвори
уморени клепачи навеки -
не е страшна смъртта в тези ясни зори,
в тези нощи, уханни и меки.”

И макар че боли да напуснеш света,
в миг, когато цъфти и прелива,
е блаженство все пак, превъзмогнал скръбта,
да угаснеш без жалба горчива.

1867


***
Есть дни: ни злоба, ни любовь,
Ни жажда дел, ни к истине стремленье -
Ничто мне не волнует кровь;
И сердце спит, и ум в оцепененьи.

Я остаюсь к призывам жизни глух;
Так холодно взираю, так бесстрастно
На всё, что некогда мой дух
Тревожило и мучило всечасно.

И ласка женская во мне
В те дни ответа даже не находит;
В бездействии, в позорном сне
Душевных сил за часом час проходит.

Мне страшно, страшно за себя;
Боюсь, чтоб сердце вовсе не остыло,
Чтоб не утратил чувства я,
Пока в крови огонь и в теле сила.

Годами я еще не стар…
О боже, всех, кто жаждет искупленья,
Не дай, чтоб пеплом сердца жар
Засыпало мертвящее сомненье!

1857

—————————–

***
Завидно мне смотреть на мудрецов,
Что знают жизнь так хорошо по книгам;
Всё разрешать они привыкли мигом,
В их головах на всё ответ готов,

То, что других болезненно тревожит,
Презренье в них рождает или смех;
Сомненья червь у них сердец не гложет;
Непогрешим мужей ученых цех!

Но одного лишь я боюсь немножко:
Что, если жизнь, как дерзкий ученик,
Вдруг стащит с них всеведенья парик
И книжки их все вышвырнет в окошко?

И род людской, сознав, что он идет
Окольною и вязкою дорогой,
Назло иной теории убогой
Вдруг сделает нежданный поворот?

О, что тогда?.. Но впрочем, не придут
Ни от чего они, я думаю, в смущенье…
И, прежнего исполнены презренья,
Весь род людской безумным назовут!

Декабрь 1861

—————————–

***
Всю-то, всю мою дорожку
Ранним снегом занесло!
Было время золотое,
Да как сон оно прошло.
Было время - и блистало
Солнце в яркой синеве,
И цветов пестрело много
В зеленеющей траве.
Шумом радостным шумели
Бесконечные леса…
И звенели в темной чаще
Вольных птичек голоса.
И река спокойно в море
Волны чистые несла;
И дрожащим в этих волнах
Звездам не было числа!

Но разнес осенний ветер
Пожелтевшие листы;
И под холодом поникли
Запоздалые цветы…
Улетели в край далекий,
Под иные небеса,
Птички вольные, покинув
Обнаженные леса!
И в волнах реки шумящих
Не лазурный, чистый свод,
Не бесчисленные звезды -
Тучи смотрятся с высот…

Было время - молодое
Сердце билося в груди;
Жизнь и счастье и свободу
Обещало впереди!
Божий мир казался тесен
Для могучих юных сил;
Как орел ширококрылый,
В беспредельность дух парил!
Жажда подвигов высоких
Волновала смелый ум;
Много в сердце было страсти,
В голове - кипучих дум!
Жизнь! зачем же обещаний
Не сдержала ты своих
И зачем не пощадила
Упований молодых?
Сгибло всё: надежды, силы…
Как ненастною порой
Зеленеющие всходы
Под дыханьем бури злой!
Было время золотое,
Да как сон оно прошло!
Всю-то, всю мою дорожку
Ранним снегом занесло!

1862

—————————–

***
Природа-мать! К тебе иду
С своей глубокою тоскою;
К тебе усталой головою
На лоно с плачем припаду.

Твоих лесов немолчный шум
И нив златистых колыханье,
Лазурь небес и вод журчанье
Разгонят мрак гнетущих дум.

Пусть говорят, что ты к людской
Тоске и скорби безучастна,
Что исцеления напрасно
Ждать от тебя душе больной.

Нет, я не верю! С нами ты
Живешь одною жизнью полной;
Или зачем же ропщут волны
И грустно шепчутся листы?

Зачем же с неба хор светил
Земле так ласково сияет
И слезы чистые роняет
Роса на свежий дерн могил?

На всё ответ в тебе найдет
Тот, кто с любовью бесконечной
К тебе и гнет тоски сердечной,
И радость светлую несет.

О, не отринь, природа-мать,
Борьбой измученного сына,
Чтобы хотя на миг единый
Сошла мне в душу благодать!

Чтобы с себя я мог стряхнуть
И лжи и лености оковы
И с сердцем чистым, с силой новой
Опять пустился бодро в путь….

Да окрылит дух падший мой
Восторг могучими крылами;
Да буду мыслью и делами
Я верен истине одной!

1862

—————————–

***
Быстро тают снега, побежали ручьи,
И теплей небеса засинели…
Вот недолго еще - прилетят соловьи,
Зазвучат их влюбленные трели.

Все-то, все тебя ждут не дождутся, весна!
Жду и я наболевшей душою,
Чтобы лес зашумел, пробужденный от сна,
Разукрашенный яркой листвою.

Сколько раз этот шум, как ему я внимал,
На меня навевал примиренье;
Я сильнее любил, я полнее прощал,
Затихало в груди озлобленье,

И как будто шептал чей-то голос: “Сомкни
Здесь навеки усталые очи,
Хорошо умереть в эти ясные дни,
В эти теплые, тихие ночи.

Хоть и жаль, может быть, расставаться с землей,
Когда всё вкруг тебя расцветает;
Но блажен, кто, пройдя путь нерадостный свой,
С примиреньем в груди угасает”.

1867