СЪМНЕНИЕ

Аполон Майков

превод: Надя Попова

СЪМНЕНИЕ

И нека да говорят, че поезията е мечта,
безумен, трескав блян на дух отровен,
че е светът й грешен и лъжовен,
че е химера бледа всяка красота;
и нека пътешественикът каже,
че нямало сирени морски, че дриади
в горите не живеят, че мираж са даже
в потока бистър златокосите наяди;
и нека Зевс не мята гневно мълния
с длан поразяваща, обхванат от обида,
и нощем да не слиза Хелиос, безмълвния,
в чертога пурпурен при своята Фетида…
Така да е! Но надвечер листата
тъй тайнствено полюшват се; вълните
с такъв копнеж приемат в дълбината
залязващото слънце, висините
луната озарява съкровено;
тъй сладкозвучно нейде ручей блика,
че вслушва се сърцето запленено
на цялата природа във езика.
И ти неволно простите явления
даряваш с живи, тайнствени черти,
а на прекрасните си заблуждения
и свято вярваш, и не вярваш ти!

1839

—————————–

ЕХО И МЪЛЧАНИЕ

Пак есента сухи листи подгони
в бледия въздух; замлъкна потокът,
с ледена, тънка корица скован…
Тъжен, в гората оголена скитах
и в пущинака, под навес от клони,
зърнах две нимфи, спокойно заспали.
Вятърът вееше техните къдри,
диплеше дрехите тревнозелени,
милваше нежно страните горещи…
Но ненадейно дочу се зад хълма
тропот и лай, звук на рогове ловни.
Нимфите скокнаха: бързо едната
скри се, подплашена, в тъмните храсти,
дъх притаила… А другата в звучен
смях се заля и от хълмче на хълмче,
през долини, през баири, дерета
хукна лудешки; и ето - в безкрая
лека-полека изчезна… Но дълго
нейният глас из гората кънтеше.

1840

—————————–

***

Музата, властна богиня, подаде две флейти еднакви
на покровителя горски, на Пан, и на Феб, бога светъл.
Феб се докосна до флейтата своя и чудни
звуци изтръгна от кухата свирка. В омая
млъкнаха даже водите, не смееха с ромон
да нарушат песента, и заспа сред листата
дъбови буйният вятър, заплакаха тихо
храсти, цветя и дървета; свенливите нимфи
слушаха, сгушени в кръг сред силвани и фавни…
Свърши певецът, жребците си огнени шибна,
в изгрева ален се скри колесницата златна.
А пък несретникът Пан се опитва напразно
да възкреси отлетелите звуци прекрасни:
тъжен, той свири, от флейтата трели се леят,
ала са толкова земни!… Безумец нещастен,
мислеше ти, че било много лесно небето
да възкресиш на земята? Огледай се: слушат
твоята песен с насмешка и нимфи, и фавни.

февруари 1841

—————————–

ОКТАВА

Не чакай на стиха божествената тайна
по мъдри писмена да разгадаеш ти:
край сънните води в минута най-случайна
послушай как в нощта тръстиката шепти,
горите, стихнали с тъга необичайна,
почувствай, разбери… И звучните мечти,
неволно бликнали в размерени октави,
ще носят полъха на горските дъбрави.

1841

—————————–

***

Обичам, когато облегнала тихо на моето рамо
глава, ти с любов съзерцаваш
                           как мисъл бразди мойто чело
и мъчиш се да я отгатнеш… Тогава неволно,
проникнат от тебе, очите си вдигам и срещам
                                                     очите ти нежни…
И само безмълвна усмивка
огрява лицата ни, сякаш сред сладко мълчание
със мисъл се сливаме ние… и толкова много
си казваме в тези минути
                                    с усмивка и поглед.

1842

—————————–

БЛЯНОВЕ

И нека да скове октомври с хлад домът ти,
дъжд силен да ръми; в здрачените стъкла
градушка да звъни и локвите да мъти,
и черните ели да свива буря зла;
и даже без тъга, без капка съпротива
навъсеният ден-болник да си отива,
на нощната мъгла и хлад предал света -
аз в есенния мрак не чувствам самота.
Седя в креслото свит, от спомени красиви
обгърнат и пред мен, под лунния светлик,
трепти вълшебен свят от сенки причудливи
и оживяват те; по-ясно с всеки миг
лицата разпознал, душите им съзирам
и в земната им плът повярвал, подозирам,
че котаракът чер, потънал в сън блажен,
уши наостря там, под старите икони,
потръпва изведнъж - и да не ги прогони -
зеници жълти впил, бди в мрака притаен…

1855

—————————–

ПОД ДЪЖДА

Помня: ненадейно светна, дъжд удари,
надалеч от къщи бурята ни свари;
тичешком се скрихме в боровите клони,
от иглите свежи бисер се зарони…
Слънчева лавина. Струи благодатни.
И стояхме - сякаш в клетка с пръчки
                                                    златни…
Скачаха игриво перлени мъниста -
капките дъждовни - по земята чиста,
падах, сияйни, по косите гъсти,
сцеждаха се бавно между твойте пръсти….
Помня как смехът ни
                              глъхнеше полека…
Изведнъж разтърси бор, небе, пътека
страшен гръм! - До мене ти се сгуши
                                                        цяла…
Златно наше време! Буря полудяла!

1856

—————————–

***

Рой мисли в дълбините на душата е стаен;
поет си - дори при тяхното рождение
усещаш полъха на бъдното творение.
Те зреят като семена в съня блажен
и чакат своя час, и чакат тръпно знака -
да се изтръгнат, да пронижат мрака…

И слизаш сякаш ти понякога при тях,
в съня им тайнствен се заглеждаш плах,
тъй както вечер майката стои безмълвна
над спящите деца сред стая, с тайни пълна…

1868

—————————–

***

„Не изоставай от века” - лъжовен
коран за сляпата тълпа. Бъди
над своя век! В победи и беди
да лъкатуши пътят му съдбовен.
Но твойта мисъл нека да кълни
във вечността могъщо корен впила,
да се въззема, да набира сила,
надрасла мимолетните вълни!
Те да изгладят острите въпроси;
понякога за порива дълбок
от полза е и мътният поток,
ако поне прашинка злато носи.

1889


СОМНЕНИЕ

Пусть говорят: поэзия - мечта,
Горячки сердца бред ничтожный,
Что мир ее есть мир пустой и ложный,
И бледный вымысл - красота;
Пусть нет для мореходцев дальных
Сирен опасных, нет дриад
В лесах густых, в ручьях кристальных
Золотовласых нет наяд;
Пусть Зевс из длани не низводит
Разящей молнии поток
И на ночь Гелиос не сходит
К Фетиде в пурпурный чертог;
Пусть так! Но в полдень листьев шепот
Так полон тайны, шум ручья
Так сладкозвучен, моря ропот
Глубокомыслен, солнце дня
С такой любовию приемлет
Пучина моря, лунный лик
Так сокровен, что сердце внемлет
Во всем таинственный язык;
И ты невольно сим явленьям
Даруешь жизни красоты,
И этим милым заблужденьям
И веришь и не веришь ты!

1839

—————————–

ЭХО И МОЛЧАНИЕ

Осень срывала поблекшие листья
С бледных деревьев, ручей покрывала
Тонкою слюдой блестящего льда…
Грустный, блуждая в лесу обнаженном,
В чаще глубокой под дубом и елью
Мирно уснувших двух нимф я увидел.
Ветер играл их густыми власами,
Веял, клубил их зеленые ризы,
Нежно их жаркие лица лобзая.
Вдруг за горами послышался топот,
Лаянье псов и охотничьи роги.
Нимфы проснулись: одна за кустами,
Шумом испугана, в чащу сокрылась,
Робко дыханье тая; а другая,
С хохотом резким, с пригорка к пригорку,
С холма на холм, из лощины в лощину
Быстро кидалась, и вот, за горами,
Тише и тише… исчезла… Но долго
По лесу голос ее повторялся.

1840

—————————–

***

Муза, богиня Олимпа, вручила две звучные флейты
Рощ покровителю Пану и светлому Фебу.
Феб прикоснулся к божественной флейте, и чудный
Звук полился из безжизненной трости. Внимали
Вкруг присмиревшие воды, не смея журчаньем
Песни тревожить, и ветер заснул между листьев
Древних дубов, и заплакали, тронуты звуком,
Травы, цветы и деревья; стыдливые нимфы
Слушали, робко толпясь меж сильванов и фавнов.
Кончил певец и помчался на огненных конях,
В пурпуре алой зари, на златой колеснице.
Бедный лесов покровитель напрасно старался
                                припомнить
Чудные звуки и их воскресить своей флейтой:
Грустный, он трели выводит, но трели земные!..
Горький безумец! ты думаешь, небо не трудно
Здесь воскресить на земле? Посмотри: улыбаясь,
С взглядом насмешливым слушают нимфы и фавны.

Февраль 1841

—————————–

ОКТАВА

Гармонии стиха божественные тайны
Не думай разгадать по книгам мудрецов:
У брега сонных вод, один бродя, случайно,
Прислушайся душой к шептанью тростников,
Дубравы говору; их звук необычайный
Прочувствуй и пойми… В созвучии стихов
Невольно с уст твоих размерные октавы
Польются, звучные, как музыка дубравы.

1841

—————————–

***

Люблю, если, тихо к плечу моему головой прислонившись,
С любовью ты смотришь, как, очи потупив, я думаю думу,
А ты угадать ее хочешь. Невольно, проникнут тобою,
Я очи к тебе обращу и с твоими встречаюсь очами;
И мы улыбнемся безмолвно, как будто бы в сладком молчаньи
Мы мыслью сошлися и много сказали улыбкой и взором.

<1842>

—————————–

МЕЧТАНИЯ

Пусть пасмурный октябрь осенней дышит стужей,
Пусть сеет мелкий дождь или порою град
В окошки звякает, рябит и пенит лужи,
Пусть сосны черные, качаяся, шумят,
И даже без борьбы, покорно, незаметно,
Сдает угрюмый день, больной и бесприветный,
Природу грустную ночной холодной мгле,-
Я одиночества не знаю на земле.
Забившись на диван, сижу; воспоминанья
Встают передо мной; слагаются из них
В волшебном очерке чудесные созданья
И люди движутся, и глубже каждый миг
Я вижу души их, достоинства их мерю,
И так уж наконец в присутствие их верю,
Что даже кажется, их видит черный кот,
Который, поместясь на стол, под образами,
Подымет морду вдруг и желтыми глазами
По темной комнате, мурлыча, поведет…

1855

—————————–

ПОД ДОЖДЕМ

Помнишь: мы не ждали ни дождя, ни грома,
Вдруг застал нас ливень далеко от дома,
Мы спешили скрыться под мохнатой елью
Не было конца тут страху и веселью!
Дождик лил сквозь солнце, и под елью мшистой
Мы стояли точно в клетке золотистой,
По земле вокруг нас точно жемчуг прыгал
Капли дождевые, скатываясь с игол,
Падали, блистая, на твою головку,
Или с плеч катились прямо под снуровку.
Помнишь - как все тише смех наш становился.
Вдруг над нами прямо гром перекатился -
Ты ко мне прижалась, в страхе очи жмуря.
Благодатный дождик! золотая буря!

1856

—————————–

***

Есть мысли тайные в душевной глубине;
Поэт уж в первую минуту их рожденья
В них чует семена грядущего творенья.
Они как будто спят и зреют в тихом сне,
И ждут мгновения, чьего-то ждут лишь знака,
Удара молнии, чтоб вырваться из мрака…
И сходишь к ним порой украдкой и тайком,
Стоишь, любуешься таинственным их сном,
Как мать, стоящая с заботою безмолвной
Над спящими детьми, в светлице, тайны полной…

1868

—————————–

***

“Не отставай от века” - лозунг лживый,
Коран толпы. Нет: выше века будь!
Зигзагами он свой свершает путь,
И вкривь, и вкось стремя свои разливы.
Нет! мысль твоя пусть зреет и растет,
Лишь в вечное корнями углубляясь,
И горизонт свой ширит, возвышаясь
Над уровнем мимобегущих вод!
Пусть их напор неровности в ней сгладит,
Порой волна счастливый даст толчок, -
А золота крупинку мчит поток -
Оно само в стихе твоем осядет.

1889