Надежда Драгнева

Надежда Върбанова Драгнева е родена в Русе през 1947 г. Учила е в Техникум по Механотехника- Русе. Завършва ВПУ - гр. В. Търново със специалност ” Български език и литература “. Учителствала в горния курс 37 години. Печата свои есета, статии, рецензии във вестниците ” Бряг “и “Утро” (Русе), в-к „Северняк”, есета и статии в сп.”Родна реч”, в-к “Другият Вариант” (Русе), “Литературен форум”. Живее в България и Шотландия.


Публикации:


Публицистика:

НОЩТА НА РОБЪРТ БЪРНС/ брой 40 май 2012

МАЛКАТА АНГЛИЙСКА ЖАНА Д’АРК/ брой 40 май 2012

МОЯТ ШЕКСПИР/ брой 116 април 2019


Критика:

„НА ЛЮБОВТА НАЙ - ВЯРНАТА КАРТИНА…”/ брой 57 декември 2013