ЗА СТИХОВЕТЕ, ПИСАНИ ТЪЙ РАНО…

Марина Цветаева

превод: Валентина Радинска

* * *

За стиховете, писани тъй рано,
преди да знам, че съм поет дори,
стремглави, като пръски от фонтани
и празнични искри,

смутили - като дяволчета - радост
на храма най-молитвения час,
за мойте стихове за смърт и младост -
нечетени от вас! -

забутани из прашните витрини
(където други книги са на власт!)
все някога - като за старо вино -
за тях ще дойде час.

Май 1913, Коктебел

—————————–

***

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я - поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти
- Нечитанным стихам! -

Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Май 1913. Коктебель